Konsultacija Knjige Promena upotrebom novčića

Čak i u Kini ima ljudi koji smatraju da je predskazivanje pomoću stabljika hajdučke trave ili štapića presporo i nezgrapno, te radije koriste tri novčića. Sledeća tabela pokazuje, kako se dobijaju pojedine vrste linija. Potrebna su nam tri novčića iste veličine.

To bi, u stvari, trebalo da budu posebni drevni kineski novčići (sa četvrtastom rupom u sredini) koji imaju oznake samo na jednoj strani. Budući da se oni teško nalaze, možemo da se poslužimo običnim novčićima; ali, kako su oni označeni sa obe strane, moramo prvo da odredimo koja strana odgovara označenoj strani starih novčića. Pravilo je da je to strana koja označava vrednost novčića, pošto je to glavna funkcija obeležja na novčićima. Tri novčića uzimamo u šaku, blago ih protresemo i puštamo da istovremeno padnu. Rezultat prvog bacanja otkriva nam donju liniju heksagrama; drugo bacanje daje nam drugu liniju, itd. OZ na našoj tabeli označava ono što smo rešili da nazovemo obeleženom stranom, dok PR označava teorijski praznu stranu.

 

(a)(b)(c)(d)
PR PR PRstara jang linija
(pokretna)
RB9
OZ OZ OZstara jin linija
(pokretna)
RB6
OZ OZ PRmlada jang linijaRB7
PR OZ OZmlada jin linijaRB8

 

 

Bez komentara

Objavite komentar