Rečnik termina korišćenih u tumačenju odgovora Knjige Promena

Navedene reči često se upotrebljavaju u tekstu heksagrama na ovom saJtu. Njihova značenja su u ovom kontekstu sledeća:

 • AUTORITET – Ovaj termin i termin vođa i pretpostavljeni odnose se na ili osobe čije odluke utiču na vaš život u datom času. To je takođe svaka uticajna osoba.
 • HAOS – Ovaj termin i termin konfuzija odnose se na stanje nereda i nepovezanosti sa taom. Dok je u haosu, čovek je sklon da potkopa svoju budućnost neprikladnom akcijom i upropasti sav koristan rad iz prošlosti.
 • ISPRAVAN – Ovaj termin i termini pravi i pravedan odnose se na akcije i stavove koji su u harmoniji sa okolinom i pitačevom ličnom prirodom: sa taom. Kada se ispravno dela, izbegava se konflikt. Ovaj se termin takođe odnosi i na liniju u prikladnoj poziciji u heksagramu.
 • ODGOVARAJUĆE LINIJE – Ovaj termin se odnosi na linije koje se nalaze na istovetnim pozicijama u oba sastavna trigrama. Odgovarajuće linije su linije 1 i 4, linije 2 i 5 i linije 3 i 6.
 • ZLO – Ovaj termin i termini propadanje i dekadencija odnose se na kompromis u vezi načela i moralno izopačenje koji će izazvati patnju i konfuziju.
 • ČVRSTO – Linija u heksagramu koja je neprekinuta (—) i stoga jaka i određena. Takođe označava čvrst i određen stav.
 • DOBRO – Ovaj termin i termin sreća odnose se na stanje u kome se mogu ostvariti vredna i dobra dela. To može da bude neka prilika koja će imati povoljan efekat za sve uključene, ili je u pitanju osoba koja se razvija u skladu sa sobom i svojom okolinom.
 • ČOVEK – Ovaj termin i termini on i njegov odnose se na ljudska bića oba pola.
 • NESREĆA – Ovaj termin i termini krivica i greška odnose se na okolnosti koje donose prepreke, izazivaju poniženje ili sramotu i kvare efekte korisnih dela.
 • LIČNI RAZVOJ – Ova fraza i fraze unutrašnji razvoj i razvoj karaktera odnose se na negovanje i pročišćavanje individualnih vrlina: kao konačni rezultat javlja se uzvišeni čovek koji svoje ciljeve postiže sa lakoćom, bez da zloupotrebljava druge.
 • NAČELA – v. vrlina.
 • ŽRTVA – Žrtva je napuštanje nečega u korist nečeg drugog. Ne mora nužno da donese neposredne rezultate, pa se zahteva određena doza vere. U užem smislu se odnosi na samodisciplinu.
 • NEPROMENLJIVO – Nepromenljivo se odnosi na nepromenljiv, statični heksagram ili stanje.
 • UZVIŠENI ČOVEK – Termin uzvišeni čovek se koristi u kineskom originalu Knjige Promene da označi osobu koja stremi da živi svoj život na najbolji mogući način. Lao Ce, filozof iz 6. veka p. n. e. opisuje uzvišenog čoveka na sledeći način:

Najbolji čovek je poput vode.

Voda je blagorodna; ona potpomaže sve stvari i ne suprotstavlja im se.

Boravi čak i u niskim mestima koje svi preziru.

Zato je tako bliska tao-u.

Najbolji čovek u svom boravištu privržen je zemlji.

U svom srcu gaji ljubav prema uzvišenom.

Kroz svoje prijatelje on ljubi čitavo čovečanstvo.

U njegovim rečima se odražava poštenje.

U upravljanju, voli red.

U vođenju poslova, sposobnost.

On uvek pravovremeno dela.

Upravo zato što se ne takmiči on je besprekoran.

Termin uzvišeni čovek često se zamenjuje sa vi pošto se pretpostavlja da pitač ima taj ideal na umu.

 • TAO: Tao se odnosi na čovekov lični put kroz kosmos.
 • VRLINA – termini vrlina i načela odnose se na iskrenu privrženost sopstvenim standardima i etici. Vrli čovek ostaće dosledan svojim načelima i častan je. Knjiga Promene tome pridaje ogroman značaj.
 • PROPUSTULJIV – termin propustljiv se odnosi na liniju u heksagramu koja je prekinuta (- -) i zato prijemčiva i prihvatajuća. Takođe znači prijemčiv stav i držanje.

Bez komentara

Objavite komentar