Primer odgovora dobijenog u konsultaciji Knjige Promena

Pretpostavimo da smo dobili sledeći odgovor:

Uvidom u donju tabelu možemo pronaći da je to heksagram 54, Podređeni.
Prvo proučavamo glavni tekst i komentar pridodat ovom heksagramu.
Potom proučavamo tekstove i komentare prirodate prvoj i trećoj liniji jer su one, u ovom slučaju, pokretne, tj. promenljive linije.
Na kraju proučavamo glavni tekst i komentar heksagrama koji smo dobili kada su se pokretne linije početnog heksagrama preobrazile u svoje suprotnosti (tekstove i komentare tih linija u novom heksagramu ne uzimamo u obzir). Sada smo dobili sledeći heksagram:

Uvidom u donju tabelu možemo pronaći da je to heksagram 32, Nastavljanje.
Ako nam se učini da su tekstovi pokretnih linija kontradiktorni glavnom tekstu heksagrama, onda njima treba dati prednost, jer to znači da se osnovna situacija menja pod izuzetnim okolnostima koje su ipak njen deo. Ako nema protivrečja, značenje početnog heksagrama mora se kombinovati sa onim posebnim značenjima na koja ukazuju pokretne linije. S druge strane, ako zbog kretanja jedne ili više linija dobijemo dva heksagrama kao odgovor na naše pitanje, u tome nema ni trunke protivrečja — bez obzira koliko ti heksagrami protivrečno izgledali — jer se oni odnose na ranije i kasnije stupnjeve istog događaja ili niza događaja. Oni mogu da pokažu da će naši poslovi krenuti dobro (ili loše) u početku, ali da će kasnije doći do promene.
Ovi naizgled složeni postupci uticaće u prvi mah na usredsređenost osobe koja postavlja pitanje i na njenu sposobnost da odgovor shvati intuitivno a ne analitički, ali praksa će smanjiti tu smetnju.
Ako nema pokretnih linija, onda će tekst i komentar prvog (i jedinog) heksagrama sadržavati ceo odgovor na naše pitanje. Bez obzira na broj pokretnih linija koji možemo da dobijemo, odgovor se nikada ne sastoji od više od dva heksagrama.

 

ĆienDženKanGenKunSunLiDuei
1345261191443
255132724422117
6402947596447
3362395215535631
12168232203545
4432481846575028
1355632236373049
1054604119613858

 

Kada dobijemo jedan ili dva heksagrama kao odgovor na naše pitanje, njihove brojeve možemo lako da pronađemo u gornjoj tabeli. S obzirom da se heksagram uvek čita odozdo na gore, najniža linija i druga i treća odozdo čine donji trigram; preostale tri sačinjavaju gornji trigram. Pronađite donji trigram u levoj koloni, a gornji trigram u prvom redu. Na preseku ćete dobiti broj heksagrama koji se sastoji od tih trigrama.

 

Bez komentara

Objavite komentar