Klasične konsultacije

Ukoliko želite da Knjigu Promena konsultujete na klasičan način, ovde možete pronaći uputstva kako to da uradite, kao i sadržaje da rezultat konsultacija saznate i rastumačite.

Da bi ste to ispravno učinili, preporučujemo vam da se najpre upoznate sa tim šta je Knjiga Promena.

Posle toga pažljivo proučite kako da se pravilno KONSULTUJETE sa Knjigom Promena.

Postoji više načina da se dobiju heksagrami koji predstavljaju odgovor na pitanje koje ste postavili Knjizi Promena.

Verovatno najstariji, i najpriznatiji i najpouzdaniji, je metod upotrebe štapića, čiji algoritam se koristi i u virtuelnoj konsultaciji na ovom sajtu.

Metod koji je jednostavniji i popularniji je upotreba novčića.

Ovde možete videti primer dobijenih heksagrama.

Bez obzira koji metod koristite u konsultacijama, bitno je da se potrudite da rastumačite odgovor koji ste dobili.

Kada dobijete jedan ili dva heksagrama, kao i eventualne pokretne linije, najpre u tabeli trigrama i heksagrama pronađite brojeve heksagrama koje ste dobili kao odgovor, a zatim tumačenje svakog heksagrama ponaosob možete pronaći izborom broja heksagrama na stranici Heksagrami.

Pogledajte REČNIK da vidite detaljnije objašnjenje pojmova iz tumačenja heksagrama.

 

 

Bez komentara

Objavite komentar