8


Jedinstvo

Uzajamna podrška
Bi

Čovek je i stvaralac i proizvod civilizacije. On učestvuje sa drugim članovima u zajedničkim iskustvima karakterističnim za zajednicu. Na taj način se formira veza jezika, poretka i tradicije, kao osnove za progres i evoluciju. Njegov odnos prema neposrednoj okolini je mnogostruk i mnogolik. Čovek može da bude buntovan ili konzervativan, apatičan ili visoko svestan, da bude hvaljen ili bačen u tamnicu. Kakve god da su okolnosti, on ne prestaje da biva član jednog društvenog poretka.

U ovom trenutku ste zahvaćeni društvenom svešću. Kakva god bila tema vašeg pitanja, prvo se morate zamisliti nad tim. Od najveće je važnosti da spoznate potrebu za pravovremenim uspostavljanjem JEDINSTVA Individualna čovekova duša živi na osećanju povezanosti sa svim drugim svesnim bićima ovakvo gledište bi vam moglo osmisliti život. Bili biste u stanju da sagledate sebe kao deo celine, što bi istovremeno ojačalo vašu individualnost i poništilo je. Nemojte se plašiti, neće se umanjiti vaša samosvest, samo će biti jače osvetljena na pozadini nečeg mnogo dubljeg.

Kineski tekst navodi da se na određenom nivou JEDINSTVO uspostavlja čim se za to ukaže prilika. Radi se o iskustvima važnim za lični razvoj. Ako nastavite da ignorišete takve prilike, zajednica će vas sve više gurati u stranu i vaš uticaj će prestati: ne samo da ćete malo toga imati da kažete, nego će vas malo ko i slušati. Bez obzira da li ovo tumačite u svetlu učestvovanja na sledećim izborima, učlanjivanja u neku društvenu organizaciju, uzimanjem udela u pomaganju nekog kulturnog zbivanja, ili jednostavno, preuzimanja jednog odgovornijeg stava prema svojoj neposrednoj okolini, sada je pravo vreme da počnete. U ličnim odnosima, težite JEDINSTVU kako u samom odnosu, tako i u širem društvenom kontekstu. Postoji pravo vreme za osamu i pravo vreme za društveno JEDINSTVO i produktivnost.

Ovaj heksagram ima još jedan, podjednako važan aspekat: možda će vam se uskoro ukazati prilika da nastupite kao vođa ili pokretač JEDINSTVA, sa ciljem okupljanja članova društva, uticaja na njih, i ostvarivanja napretka. Nemojte smetnuti s uma da ovakav položaj zahteva veliku odgovornost, čestitost i odlučnost. Ako niste dorasli toj ulozi a nameravate da je ostvarite, samo ćete stvoriti haos i pometnju.

Ji Đing smatra tu ulogu toliko važnom da poziva onog koji ima takav poriv, da konsultuje proročište još jednom, i utvrdi kakva mu je čvrstina karaktera, valjanost motiva i usklađenost s kosmosom.


Prijemčivi trigram KUN teži da uspostavi jaku vezu sa trigramom KAN, dubinom. JEDINSTVO u statičnom obliku sugeriše da ćete bez jakih društvenih veza svakako ostati izolovani, nalik na usamljeno ostrvo, okruženi morem svojih sopstvenih iluzija. Pokušajte, makar za trenutak, da obuhvatite i tuđa mišljenja i utiske. Pređite veliku vodu i istražite nove svetove ideja!


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Trenutak povoljan za uspostavljanje JEDINSTVA je prošao. Od samog početka je nešto nedostajalo i svaki pokušaj uspostavljanja jedinstva doživljavao je neuspeh. Ponovo proučite situaciju da biste utvrdili težinu svoje greške.

Peta linija:

Možete verovati sudbini da će vas sada zbližiti sa onima koji vas mogu unaprediti. U pitanju je jedna prirodna privlačnost. Atmosfera je liberalna i mnogo se toga može postići. Ovo vreme zaista obećava sreću.

Četvrta linija:

U bliskom ste kontaktu sa centrom svoje zajednice. Ovo može da se odnosi na vođu ili vladara. Podršku otvoreno izrazite, ali nemojte zaboraviti ko ste i izgubiti se u neumerenom izražavanju vernosti.

Treća linija:

U ovo vreme ljudi i okolina za koju je vezano vaše pitanje vam ne odgovaraju. Izbegavajte preterano intiman odnos sa grupom održavajući pritom spoljašnju društvenost. Privrženost takvim ljudima mogla bi kasnije potamniti vaš ugled.

Druga linija:

Verujte u svoje najdublje pobude, budite pošteni prema sebi i udovoljite zahtevima svojih ubeđenja. Ostali će vas slediti. Ako budete jurili za pohvalama i odobravanjima drugih, izgubićete dostojanstvo.

Linija na dnu:

Iskreno i neizveštačeno držanje je najbolja osnova za uspostavljanje odnosa. Sa ovakvim držanjem možete biti sigurni da ćete privući druge. Linija ukazuje na neočekivanu sreću.