7


Kolektivna snaga

Vojska
Ši

Kad neki objekat poseduje masu, kaže se da ima i gravitacionu silu. Što gušća masa, to veća sila teže. U našem solarnom sistemu, velika planeta kao Što je Jupiter, ima privlačnu snagu skoro tri puta veću od naše male Zemlje. Moćni zakon gravitacije i masa, delatan kroz čitav kosmos, naročito je značajan kada se ispoljava kroz velike mase ljudi i kroz njihovu usredsređenu KOLEKTIVNU SNAGU. Jer tada izaziva strahopoštovanje.

Period KOLEKTIVNE SNAGE zahteva ogromnu disciplinu, organizaciju i pravedne ciljeve. Osobe na položajima moraju da imaju poverenje u vas, a vi treba da zadobijete podršku ljudi. Ukoliko vam je komunikacija dobra, a ciljevi usklađeni sa kolektivnim osećanjima, ova energija masovne podrške moći će se uspešno iskoristiti.

Samo kroz širokogrudost i podršku može da se ostvari težak zadatak okupljanja masa. Originalnog naziva VOJSKA, ovaj heksagram ukazuje na neophodnost organizovanja i isprobavanja KOLEKTIVNE SNAGE, i ujedno upozorava da nju ne treba koristiti u ratne svrhe osim ako ne postoji druga alternativa. Jasno je da je za ovakav zadatak potreban jak vođa, pa je stoga vreme vrlo povoljno za sve one koji se nalaze na položajima autoriteta. Vi sada možete uz pomoć svoje velikodušnosti i blagosti vrlo uspešno da vodite i podučavate ljude. Istovremeno ih obodrite plemenitom vizijom i impresionirajte svojom čvrstom principijelnošću.

Svi poduhvati sada zahtevaju jedno unutrašnje ubeđenje u ispravnost svog povoda. Morate shvatiti da iza vašeg delanja stoji KOLEKTIVNA SNAGA Ako ne osećate povezanost sa društvom, onda otkrivanje i doživljavanje te moćne sile čovečanstva neka bude vaš zadatak. To, prirodno, zahteva izuzetno visoku svesnost i ogromnu snagu, ali čovek koji ga ispuni, ostvariće veliku sreću.

Budite sada širokogrudi i prilagodljivi u svojim ličnim odnosima. Pokušajte da sagledate svoju ulogu u kontekstu čitavog čovečanstva. Jedan prvenstveno filozofski način razmišljanja mogao bi sada učiniti čuda, dok bi usredsređenost na lične ciljeve vodila u stranputicu. Trudite se da sve neprilike savladate KOLEKTIVNOM SNAGOM, uzajamnom podrškom i ljubavlju. To je osnova svake organizacije i postojana nit u svakoj pojavi, bilo da se radi o solarnom sistemu ili o ljubavnom odnosu.

I na kraju, kada je u pitanju vaš odnos prema spoljašnjim stvarima uopšte, uvek treba da se vratite u centar Sopstva da bi sebe pravilno usmerili i oblikovali. Proširite svoja interesovanja; obuhvatite veće ciljeve – ciljeve čitavog čovečanstva. To će postepeno jačati vašu sposobnost da u opasnim vremenima čujete zov KOLEKTIVNE SNAGE, i s njom se uskladite.


KOLEKTIVNA SNAGA u statičnom obliku je jedna faza u vašem razvoju. Pre nego što nastavite dalje, morate se prvo upoznati sa ciljevima čovečanstva, pošto oni de fakto utiču na vaše lične ciljeve. Duboko misteriozni KAN, u donjem trigramu ljudskih delatnosti, podražava kosmičko strujanje gornjeg trigrama KUN, čiji su atributi prihvatanje i prijemčivost. Budite sada otvoreni i velikodušni prema osećanjima i potrebama drugih. Tako ćete se uskladiti sa univerzalnim ciljevima i uvećati svoje snage i resurse.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Postigli ste svoj cilj. Dok utvrđujete svoj nov položaj, proverite da li su vam težnje usklađene sa istinskim ljudskim vrednostima. Nedolične osobe ili ideje treba postaviti na njihovo pravo mesto. Ne dozvolite im da se mešaju u vaše poslove.

Peta linija:

Oslonite se na savet iskusne osobe u ispravljanju situacije. Ta osoba mora da bude odmerena u ponašanju, jer bi suprotno vodilo u nesreću. Neiskusne i zanesene osobe su neprikladne da preuzmu vođstvo koje treba da je promišljeno i kontrolisano.

Četvrta linija:

Prepreke pred vama su nepremostive. Boriti se s njima je beskorisno. Povlačenje je sada najbolji manevar.

Treća linija:

Oseća se nedostatak vizije i vođstva. Bilo da su u pitanju divergentni ciljevi među ljudima ili nesposobnost postojećeg vođe, rezultat je isti: nesreća.

Druga linija:

U odličnoj ste poziciji da komunicirate s drugima. Pošto vam prilike idu na ruku, doživećete veliku sreću i primiti priznanja od svojih nadređenih.

Linija na dnu:

Pre nego što krenete u akciju, budite sigurni da su vam želje vredne budućeg uloženog truda, jer se u suprotnom nećete moći održati na svom položaju. Budite takođe sigurni da ste se dobro organizovali. Bez reda će vaše delatnosti završiti u haosu i nesreći. Disciplina je ovde ključ za uspeh.