64


Pre završetka

Pre završetka
Vei Đi

Ostvarenje cilja je na vidiku. Izgleda kao da se stvari koje su dugo lebdele u vazduhu mogu dovršiti uz razumno ulaganje napora. Pojašnjene su situacije koje su se ranije činile nejasnima. U vremenu PRE ZAVRŠETKA nalazi se veliki zalog budućim vremenima.

Ljudski odnosi sada odišu jedinstvenim i mudrim rezonovanjem. U haotične situacije može se uvesti red. Pošto ste sada dobro upoznati sa svim elementima svog pitanja, možete ih rasporediti po važnosti i stvoriti optimalne uslove za postizanje cilja. Relativno je lako okupiti ljude za društvene ili javne ciljeve. Pošto dokučite psihu svakog pojedinca ponaosob, učinite da svačije potrebe u okviru grupnog mehanizma budu zadovoljene. Naravno, iz toga sledi da je, ukoliko ste zaokupljeni napredovanjem na političkom planu ili na planu poslovnih investicija, vreme PRE ZAVRŠETKA povoljno.

Uprkos svemu, bilo bi pogrešno zamišljati da će se postizanjem cilja sve stvari uspešno okončati, tj. da će preovladati zdrav razum i uspostaviti se konačni red. Period PRE ZAVRŠETKA se može uporediti sa dugom planinarskom ekspedicijom. Na određenoj tački, pre nego što osvojite vrh planine, vi vidite detaljno i precizno koliko još treba da pređete. Znate koliko je napora potrebno da se uspnete na vrh, jer imate prethodno iskustvo penjanja. Međutim, kada dosegnete vrh, koji vam je u dugim, napornim danima hoda, sve vreme bio pred očima, učinili ste samo to i ništa više. Imate malo informacija i nikakvo iskustvo u vezi spuštanja na drugu stranu. Žuriti ka vrhu i onda ga prekoračiti s punim samopouzdanjem, moglo bi da se završi pogibeljno.

Tekst Knjige Promene upozorava da se na određenoj etapi puta, to jest PRE ZAVRŠETKA, javlja opasnost od neopreznog napredovanja. Morate se zaštiti predostrožnošću i rezervisanošću. Situacija koja dolazi biće čudna u svakom pogledu, drugačija od bilo koje prethodne. U bliskoj budućnosti nećete više biti u stanju da crpite snagu iz bogatog izvora već stečenog iskustva, jer će na mnoge načine to vreme izgledati kao potpuni preporod.

Ideja preporoda je ključ značenja Ji Đinga kao celine. Knjiga završava novim početkom, vraćajući se na prvi heksagram, KREATIVNU SNAGU, i tako se uvek iznova vrti večiti krug postojanja.


Gornji trigram LI, jasnost, podiže se i udaljava od nižeg trigrama KAN, koji simbolizuje duboki smisao. Ako dobijete ovaj heksagram u statičnom obliku, to bi moglo da znači da ne vidite jasno šta treba da učinite i koje buduće korake da preduzmete. To može da bude strah od osećanja praznine koji se ponekad javlja nakon postizanja cilja, ili, na primarnijem nivou, strah od smrti. Vrhunac se može održavati sve do trenutka dok njegov intenzitet ne počne vidno da slabi. Svi aspekti života i ljudskih odnosa moraju doći do svog kraja i onda početi iz početka. Upravo u tome leži bogatstvo ljudskog iskustva. Sve ostalo je iluzija, nestvarna kao vazduh. Nemojte lebdeti u međufazi neodlučnosti.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Posle svake dobijene bitke preovlađuje osećaj obnove. On potiče iz nade da će nastupiti bolja vremena. Uživajte u vremenu slavlja ali se ne prepuštajte krajnostima, jer ćete izgubiti svoj put, a samim tim i samopouzdanje.

Peta linija:

Teškoće su, zahvaljujući pravoj odlučnosti i korektnim načelima, savladane. Stvorena je atmosfera u kojoj društvo može da napreduje. Uzvišeni čovek sada može da pokrene ljude i otvori im put ka novom dobu. Mogu se postići velike stvari.

Četvrta linija:

Čeka vas neizbežna bitka oko načela. Negujte disciplinu i odlučnost, jer borba može žilavo potrajati do samog kraja. Nagrada će doći kasnije. Sreća.

Treća linija:

Osećaj frustracije proističe iz neprestane žudnje za postignućem, što nije u skladu sa stvarnim činjenicama. Ako već morate da postignete ono što ste zamislili, bolje da počnete iz početka, uz pomoć novih prijatelja. Inače će senka razočaranja zatamniti vaš entuzijazam.

Druga linija:

Mada znate šta treba da činite, vreme nije povoljno za akciju. Vežbajte strpljenje i razvijajte ličnu moć. Kada vam se ukaže povoljna prilika, zgrabite je bez oklevanja. Postići ćete uspeh.

Linija na dnu:

Imate jak poriv da unesete red u jednu haotičnu situaciju, mada vreme nije povoljno za neposrednu akciju. Imajte na umu da još niste jasno sagledali sve posledice. Imaćete probleme, a možda i doživeti sramotu.