6


Sukob

Sukob
Sung

U srcu ste sigurni da je put koji ste prihvatili ispravan. Osećate da ste u pravu i zato samouvereno nastavljate dalje. Vi se, u stvari, ponašate u skladu sa svojom sopstvenom prirodom i zahtevima vremena. Međutim, put koji ste odabrali odvešće vas pravo u SUKOB. Smetnje i neprijateljstva preprečiće se pred vama i ne postoji način da ih izbegnete. Bilo da se radi o unutrašnjim smetnjama ili spoljašnjim protivurečnostima, njihov uticaj je jak pošto je i druga strana, sa njenog stanovišta, takođe u pravu. Ovaj SUKOB će vas nagnati da se zaustavite i ponovo razmotrite svoju prvobitnu premisu.

Bilo bi mudro kada biste, na samom početku neprilika, pažljivo izučili sve moguće komplikacije. Na taj način bi izbegli iscrpljujući SUKOB koji bi mogao sasvim da poništi sve vaše ranije napore. Jer, kako stvari sada stoje, ne možete se uhvatiti u koštac sa svojim problemima to bi vodilo u nesreću.

Što se tiče vlasti ili politike, u vašem najboljem interesu je da SUKOB iznesete pred neki neutralni autoritet koji može da donese nepristrasnu presudu. Na taj način ćete preduhitriti razdor i nećete biti povređeni. Ako planirate neki ambiciozni poduhvat, ili imate na umu kakav značajan cilj, savetuje vam se da ga odložite za neko drugo vreme.

U vreme kada je povezanost sa društvom najvažnija, taj kontakt vidno izostaje. Rađaju se nesporazumi usled razlika u osnovnim filozofskim postavkama, a oni se ne mogu prevazići nasilničkim merama. Izbegavajte kontroverzne teme ukoliko nije prisutan neki mudri autoritet kojeg svi poštuju. Važna društvena okupljanja se ne mogu priređivati sa bitnijim uspehom. Ako možete da ih izbegnete, učinite to.

Držite se podalje od otvorenih sukoba u ličnim odnosima. Pametnije je popustiti nego učestvovati u raspravama za koje nema konačnog rešenja. Neka treća osoba ili nezainteresovana strana bi mogla da rasvetli SUKOB koji se sada odvija u sferi emocionalnih interesa. Nadasve, nemojte donositi važnije odluke ili insistirati na svojim gledištima. Iako smatrate da ne zaslužuju kritiku, vaša gleđišta ipak predstavljaju samo jednu stranu medalje. Dakle, uzdržite se od toga, i preispitajte radije svoja prava osećanja.

U pogledu unutrašnjeg razvoja, vaš prirodni razvoj i vaši interesi su sada suočeni sa ozbiljnom opozicijom. Upamtite, ovo je vreme spiritualnog sazrevanja. Nemojte forsirati. Do sreće se sada stiže obazrivim ponašanjem i popustljivošću.


ĆIEN, čvrst i kreativan, koji zauzima gornji trigram kosmičkih uzora, nailazi na KAN, opasnost i teškoću, u konkretnom svetu ljudskih odnosa. SUKOB u statičnom obliku sugeriše da postoji suštinski razdor u vezi s predmetom vašeg pitanja. Možda se sada suočavate da gubitkom velikih životnih iluzija i spoznajom da je ono što ste do sada smatrali univerzalnom istinom, samo jedno subjektivno viđenje. Treba realnije preispitati svoja shvatanja. Nameće se potreba za jednim unutrašnjim prilagođavanjem koje će pružiti lepše izglede za budućnost.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Ako sada uletite u jak sukob s nekim, postoji mogućnost da iz njega izađete kao pobednik. Međutim, morate ubuduće računati sa neprekidnim takmičenjem. Stalno će vaš položaj biti preispitivan. Ovakve pobede su na kraju besmislene.

Peta linija:

Obrazložite svoj SUKOB pred nekim moćnim i pravednim autoritetom. Ako ste u pravu, situacija će se razrešiti srećno i uspešno.

Četvrta linija:

Možda se nadate da ćete popraviti svoj položaj ulazeći u SUKOB sa nekim ili nečim slabijim. Činjenica je pak, da ovakve strategije ne donose unutrašnje zadovoljstvo. Povratak na dostojanstveno ponašanje, nalaženje oslonca u sopstvenoj riznici unutarnjih vrednosti, kao i spokojno prihvatanje sudbine, doprineće vašem miru i sreći.

Treća linija:

Prizemljite se. Pridržavajte se utvrđenih metoda i tradicionalnih vrlina. Ne prihvatajte istaknut položaj bez obzira koliko bi time dobili na ugledu. Materijalno bogatstvo i status sada vam ništa ne znače. Samo unutrašnja vrlina može sada da ima neki značaja za vas.

Druga linija:

Prepreka je nesavladiva. Nemojte dozvoliti da vas ponos ili osećaj časti uvuku u otvoren SUKOB. Povucite se i izbeći ćete svoj poraz i poraz svojih bližnjih.

Linija na dnu:

Vaš položaj je takav da je potrebno izbegavati svaki SUKOB ili ga odmah prekinuti. Ne pokušavajte da stvari dovedete do kraja i ne učestvujte u raspravama. Možda ćete se osećati pomalo kao žrtva, ali će se na kraju sve dobro završiti.