58


Podsticanje

Radost
Duei

Dolazi vreme kada svoje namere možete ostvariti podsticanjem drugih. Podsticanje je moćan oblik vladanja, jer ono inspiriše ljude na uzvišene poduhvate, sve do stupnja na kome se prevazilazi čak i strah od smrti. Kada PODSTIČETE druge, u svom srcu morate gajiti nepoljuljanu veru u snagu istine. Tek tada možete pokazati dobrotu i blagost u svojim odnosima i uspostaviti poverenje i saradnju. Pazite, nemojte dozvoliti da se situacija degeneriše u nekontrolisanu radost ili lažni optimizam. Na prvom mestu, uvek nepokolebljivo težite istini.

Društvena zbivanja sada će zaokupiti vašu pažnju. Podsticanjem i dobrotom ćete pridobiti srca prijatelja i tako ih pripremiti za buduća značajna ostvarenja. Sada nikako nije vreme za kritizerstvo i nametanje mišljenja. Nemojte se zavaravati: zaplašivanje može da ostavi snažan, ali ne i trajan utisak na ljude. Na kraju od svega ostaju samo ružne asocijacije. Umesto da se služite takvim sredstvima, potrudite se da PODSTAKNETE ljude da se savesnije zauzmu za svoje ciljeve.

Ako je ikada postojala prava publika za izuzetnog i harizmatičnog vođu, to je upravo sada. U poslovnim i političkim odnosima će prijateljsko ponašanje, dobrota i širokogrudost, pokrenuti u ljudima neverovatnu odanost. Sledbenici će na sebe preuzeti sve teškoće i žrtve koje prate postizanje uzvišenih ciljeva, a istovremeno će osećati izuzetno zadovoljstvo i ponos što učestvuju u radu; tako će situacija doneti korist u svakom smislu. Samo je važno da je vođa čvrst i pravedan i da ima jedan PODSTICAJAN istup.

U ličnim odnosima otvara se mogućnost da komunicirate dublje no ikada. Vaši odnosi biće prožeti razumevanjem i dobrom voljom. Ako se bavite podučavanjem bliskih osoba, jedan PODSTICAJAN način prenošenja znanja daće najveće rezultate. Ne prepuštajte se, međutim, radosnoj euforiji. Budite ozbiljni i uvek imajte na umu svoje dublje namere.

Sve u svemu, vreme PODSTICANJA najbolje se provodi u vođenju zanimljivih razgovora. Plodne komunikacije otvaraju mogućnost da se uđe u dubok, filozofski sklad sa ljudima. Samo ako otvoreno izrazite svoja uverenja, možete proceniti njihovu stvarnu vrednost. Zato, testirajte svoje ideale! Istražite osećanja koja izviru iz najdubljih slojeva vašeg bića. Upustite se slobodno u diskusiju sa drugima i naučite nešto iz toga. Potražite nit istine koja se provlači kroz sve stvari. Tako će lagano otpadati sve što je dogmatično i naučeno u vašem mišljenju, a vi ćete postajati sve raznovrsniji i interesantniji sagovornik.


Trigram DUEI, radost i otvorenost, ponavlja se u oblasti kosmičkih ideala i u oblasti ljudskih odnosa. U nepromenljivom obliku, ovaj heksagram predskazuje trajni uspeh, koji, međutim, zavisi od vaših odnosa sa drugima. Imajte to na umu kada razmišljate o predmetu svog pitanja. Vaši ciljevi mogu sazreti tek u atmosferi blagosti i dobrostivosti. Ako krenete da ostvarujete sebične namere doživećete poraz!


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Potpuno ste se zaneli spoljašnjim okolnostima. Vaš osećaj zadovoljstva ne izvire iz duha, nego iz zadovoljstava koje pruža spoljašnji svet čula. Stoga ste prepušteni slučaju i drugi uplivišu na vašu sudbinu.

Peta linija:

Premišljate da li da sklopite savez sa nekim ili nečim nečasnim. Ovakva veza bila bi opasna, jer bi vas uvukla u pogibeljne okolnosti. Napravite pravi izbor i zaštitićete sebe.

Četvrta linija:

Neodlučni ste kada birate između superiornih i inferiornih zadovoljstava. Prepoznajući grešku u sebi, moći ćete da izaberete viši i konstruktivniji vid zadovoljstva, i tako ostvarite veliku sreću. Odlučite se!

Treća linija:

U prekomernom predavanju spoljašnjim zadovoljstvima i razonodama, može se pronaći samo trenutno ispunjenje. Prepuštanje uspavljujućim zabavama sasvim sigurno donosi nesreću. Veliku sreću doživljava onaj ko nalazi ispunjenje u sebi samom.

Druga linija:

Ukoliko vam je ponašanje časno i principijelno, nećete pasti u iskušenje da vas zavedu zabave koje ne zavređuju vašu pažnju. Tako ćete se osloboditi kajanja kajanja koje proističe od bacanja biserja pred publiku.

Linija na dnu:

Jedino sigurnost u ispravnost svog povoda vodi u sreću. Sa takvim držanjem se ne morate oslanjati na spoljašnje okolnosti da biste ostvarili sreću.