56


Putovanje

Putovanje
Li

Ovu planetu nastanjuju mnoge zajednice, svaka sa svojom istorijom, tradicijom, običajima, slobodama i ograničenjima. Postoje zajednice gradića i gradova, profesionalne i specijalizovane zajednice, religiozne i filozofske zajednice, ili zajednice vezane porodičnim tradicijama ili rasnim vezama. Njihovi koreni sežu u daleke prostore prošlosti, a zajednička iskustva ih povezuju čvrstim unutrašnjim sponama. Osoba na PUTOVANJU, turista života, imaće dodira sa svima njima, ali neće pustiti korene ni u jednoj. PUTOVANJE je prevashodno stanje svesti, mada ono vodi putnika na vrlo realna mesta. Jedno prikladno ponašanje, usklađeno sa običajima zajednice u kojoj se trenutno nalazimo, je sada od presudnog značaja.

Vi samo PUTUJETE kroz ovu konkretnu situaciju. Malo je verovatno da ćete pustiti korene, ili započeti nov život. Vi kušate, ispitujete, razgledate i prikupljate informacije. Kakav god da je razlog za vašu posetu, svakako ćete krenuti dalje. A tako se ne postižu dalekosežni i značajni ciljevi. Ciljevi putnika treba da su skromni, a njegovo ponašanje uljudno. Ljudi na proputovanju su pokretne mete i zato treba biti oprezan i rezervisan sa usputnim poznanstvima.

Ni u jednoj drugoj situaciji čvrstina vaših načela nije bila na takvoj kušnji, kao sada, na PUTOVANJU. Izbegavajte slojeve društva u kojima vlada dekadencija i sledite samo proverene puteve. Na taj način ćete izbeći čak i one probleme koji još nisu ni postali vidljivi. Upamtite, ne možete se osloniti na tradicije, starešinstva, položaje i zakone da vas zaštite od mogućih represija. Zato budite uslužni i ponizni i uopšte tihi. Tako ćete, zaštićeni od opasnih padova, svoje životno iskustvo obogatiti fantastičnim uvidima.

U društvenim i ličnim odnosima se ne možete i ne smete dugoročno obavezivati. Budite iskreni u vezi svog položaja i puni razumevanja za tuđe potrebe. Strasti svedite na najmanju moguću meru. Ovo nije najbolje vreme da gorljivo branite svoja mišljenja ili namećete svoj stil života, nego slušajte i učite.

Vi sada možda preduzimate jedno unutrašnje putovanje, istražujete nove ideje, ili se upuštate u nove duhovne avanture; a možda sanjate o novoj karijeri ili ulozi. Moguće je da vidite svakodnevne situacije u čudnoj, nepoznatoj svetlosti. Ako nije u pitanju prolazno raspoloženje, to je prvi znak da je nastupila kriza identiteta. Šta god se dogodi, postojano se držite svojih načela jer ona će vam biti svetionik u moru nepoznatog.


U statičnom obliku, PUTOVANJE može da označava da ste pustili da vam mahovina poraste pod nogama. LI, jasnoća i vatra, u potrazi za svežim gorivom, krči sebi put kroz planinsko nepomični GEN. Treba da prepoznate pravi trenutak za pokret kada iscrpite svoje resurse i kreativne snage. Ako odugovlačite sa odlaskom, vaš plamen će se ugasiti.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Izgubljeni u nepoznatim i čudnim okolnostima, zaokupljeni detaljima koji nemaju ama baš nikakve veze sa vašim načelima, zaboravili ste na svoj prvobitni cilj. Nesreća.

Peta linija:

Možda ćete biti prinuđeni da pustite korene u nekoj stranoj zemlji. Budite obazrivi. Skromnost i velikodušnost na samom početku biće kasnije nagrađeni prihvatanjem i priznanjem. Predskazuje se uspeh.

Četvrta linija:

Stalno ste na putu, neprekidno svesni da još niste stigli na odredište. Ovakvo stanje svesti izaziva nelagodu s jedne strane, znate da morate da nastavite dalje, a sa druge usrdno težite da zaštitite i očuvate ono što ste već postigli.

Treća linija:

U položaju u kome se sada nalazite je uvredljivo i neodgovorno ponašanje velika greška. U opasnosti ste da izgubite sigurnost koju imate, uplićući se u stvari koje vas se ne tiču. Oni koji su vam do tada bili odani onda će se povući, ostavljajući vas u kritičnom stanju.

Druga linija:

Samopouzdanim držanjem i samoobuzdavanjem privući ćete pomoć od vaše nove sredine. Težina vaših načela stvara tu privlačnu gravitacionu silu. Neko se sprema da vam pruži pomoć.

Linija na dnu:

Ne ponižavajte se. Ne obraćajte pažnju na trivijalnosti. Tako nećete dobiti propusnicu za ulazak u neku grupu ili okolnost. Samounižavanjem možete jedino izazvati podsmeh.