54


Podređeni

Udavača
Guei Mei

Ravnoteža snaga je sasvim poremećena. Vi, iz nepoznatih razloga, u potpunosti zavisite od situacije, dok bi ona sasvim lepo mogla da se odvija i bez vas. Ako, misleći da ste nezamenljivi, nastupite samopouzdano, doživećete nesreću. Sve što činite je neprikladno i vrlo ste blizu promašaju. Nemate kontrolu ni nad jednim elementom situacije, izuzimajući svoju sposobnost da shvatite svoj položaj i ponašate se prikladno. Sada nemate drugog izlaza nego da se ponašate kao PODREĐENI, s poštovanjem, pasivnošću i neprekidnom opreznošću!

Vašu je individualnost potpuno izbrisao kolektiv. Mada vas čuju, niko ne obraća pažnju na vaše reči. Vašu samopouzdanost tumače kao drskost i pretencioznost. Niko nije zainteresovan za vaša gledišta. U najboljem slučaju, okolnosti diktiraju vaše društvene kontakte; u najgorem vas iskorišćavaju. Šta god da je u pitanju, sada ne možete ni na koga uticati a da ne budete pogrešno shvaćeni.

Ako započinjete nov posao, obratite pažnju na greške u početku i ispravite ih brzo i tiho. Ponašajte se kao PODREĐENI. Nemojte pokušavati da istupite kreativno ili odlikujući se u radu, zamenite nadređenog. Svaki pokušaj da se u tom smislu napreduje završiće katastrofalno. Radite samo ono za šta ste zaduženi; radite to dobro i ništa više. U političkim stvarima i pitanjima vlasti, bolje je sada povući se u pozadinu nego pokazati svoju nemoć. Radije upotrebite svoju energiju da održite jasnoću svoje unutrašnje vizije.

U originalnom kineskom tekstu se ovaj heksagram zove Udavača i metaforički opisuje teškoće kroz koje prolazi neprivilegovana konkubina koja je PODREĐENA zvaničnom braku. U ličnim odnosima vas ne uzimaju za ozbiljno. Tretiraju vas samo kao nekoga ko ispunjava određenu ulogu i ništa više. Vaša podređena uloga je neslavan trenutak u vašem emotivnom životu, ali će proći. Nemojte insistirati na tome da raščistite stvar sa svojim partnerom jer će posledice biti pogubne. Za sada ostanite pasivni i držite se trajnih elemenata odnosa, jer samo tako ćete izgurati ovaj period.

Pošto se već nalazite u škripcu, najbolje je da to vreme iskoristite za planiranje budućnosti. Razradite dugoročne planove i njih se pridržavajte. To će vas provesti kroz tesnac bez mnogo grešaka i uliti nov smisao u vaš život.


Snažni gornji trigram, DŽEN, onaj koji budi, pobuđuje energiju trigrama DUEI, otvorenosti, dole. Kada se PODREĐENI dobije bez promene, to znači da je put koji ste izabrali, bez obzira kako ga zamišljate, u stvari krug. Završićete tamo gde ste i započeli i nećete uspeti da prevaziđete svoju sadašnju ulogu. Ako to smatrate nesrećnim, onda se vratite na početak. To je mesto gde se situacija začela i jedino mesto gde se može promeniti.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Da li obavljate stvari samo formalno? Imaju li vaši ”fini maniri” dublji smisao? Ako je vaše ponašanje formalno, ne trudite se. Ništa neće proizaći iz toga.

Peta linija:

Zanemarujući svoj visok društveni položaj i status i stavljajući se u službu drugome ostvarićete sreću. Da biste uspeli u tome morate da prevaziđete sujetu, ponos i svako razmetljivo ponašanje. Biti PODREĐEN drugome, bez obzira na svoj pravi položaj, sada je dobra stvar.

Četvrta linija:

Suočavate se sa situacijom u kojoj se morate suzdržati od akcije da bi sačekali povoljnije vreme. Izgledaće kao da čitav svet prolazi pored vas dok čekate, ali nagrada za istrajnost je na putu.

Treća linija:

Da biste ostvarili svoje želje biće neophodno da dovedete u pitanje svoja načela.

Druga linija:

Situacija deluje obeshrabrujuće. Na vama je da izvedete prvobitnu zamisao do kraja. Velika predanost i požrtvovanost na kraju će doneti uspeh.

Linija na dnu:

U ovoj situaciji vaš status nije visok, ali imate sreću neki nadređeni vas je uzeo pod svoje. Ako ostanete skromno PODREĐENI, osiguraćete sebi bezbedan položaj. Tek tada možete uticati na situaciju.