5


Proračunato čekanje

Proračunato čekanje
Sji

Morate da proživite period PRORAČUNATOG ČEKANJA pre nego što se vaše potrebe usklade sa kosmičkim gibanjima. Mnoge oblasti su pod uticajem značajnih promena. A uz pomoć energije promene, rađaju se nove ideje, izbijaju neprijateljstva, formiraju ortakluci i udruženja, sistemi propadaju, a uspostavljaju se novi, kolektivni ciljevi. To je večni tok kome su podvrgnute sve zemaljske stvari.

Promena je zahvatila i predmet vašeg pitanja. U suštini je ovo je opasno vreme, pošto elementi obuhvaćeni situacijom nisu direktno pod vašom kontrolom. Možda slutite neku pretnju ili iščekujete ishod odluke koja bi mogla da ima dalekosežan uticaj na vas. Upamtite, briga bi vam samo unela pometnju i zebnju i prepustila vas haosu. Uzrujavanjem gubite dragocenu energiju, a kada dođe vreme za delanje, i moć pravilnog rasuđivanja.

Da biste sada postigli svoj cilj, treba da sačekate da vam okolnosti krenu na ruku. Strpljivo čekajte. Negujte i jačajte sebe za budućnost. Pokušajte da sagledate stvari pažljivo, bez opterećenja koja nastaju od iluzija i strahova. Suočite se sa činjenicama. Ako ste svesni svojih slabosti i prednosti, znaćete šta vam je činiti kad stigne vreme. Na kraju ćete doživeti uspeh. U međuvremenu je vaš javni nastup od ključne važnosti za ishod situacije. U periodu PRORAČUNATOG ČEKANJA vaše samopouzdanje će biti na ispitu. Upravo sada morate pokazati samopouzdanost. Nemojte glasno izražavati sumnje u vezi prošlosti i budućnosti. Živite do kraja u sadašnjosti. Usmeravajte misli i reči pozitivno, uz jedan siguran i veseo nastup. Tako ćete zadobiti poverenje drugih i učvrstiti sopstvenu sigurnost.

Unutrašnji razvoj nalazi sada svoj spoljašnji izraz u koncepcijama koje se mogu naći u osnovi nekih duhovnih disciplina kao što su, na primer, joga vežbe. Određene spoljašnje poze kojima se uspostavlja ravnoteža i disciplina, odzvanjaju srodno iznutra, u duši. Takva povezanost unutrašnjeg i spoljašnjeg stvara jednu osetljivu, prosvetljenu svesnost, pa čitava ličnost počinje da zrači zdravljem i blagostanjem.

U grupama ili u ličnim odnosima, svi su uključeni u situaciju koja zahteva PRORAČUNATO i mirno ČEKANJE. Treba shvatiti da okolnosti ni od koga ne zavise. Tu je sudbina umešala prste. Svaka reakcija na njih sada bi bila nepromišljena i preterana. Zato veselo podržavajte i podstičite jedni druge.


Kreativnost i snagu nižeg trigrama ĆIEN, drži pod kontrolom duboka misterija gornjeg trigrama, KAN. PRORAČUNATO ČEKANJE u statičnom obliku nagoveštava da je rešenje pitanja van vašeg domašaja. Vaš cilj traži jedno dublje razumevanje elemenata u igri. Sada se ništa ne može učiniti, i na čitavu situaciju treba gledati pozitivno, kao na jednu značajnu fazu u procesu sazrevanja.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Vreme je kompleksno. Čekanje se bliži kraju jer su vas pritisle neprilike. Izgleda kao da nema izlaza Ipak, pomoć će stići ukoliko je prepoznate. Prepoznavanje i velikodušno prihvatanje jedne neočekivane i neobične podrške, preokrenuće celokupnu situaciju na dobro.

Peta linija:

Teškoće se sada nalaze pod kontrolom i pravo je vreme da se opustite i steknete bolji uvid u svoj položaj. Dok uživate u predahu, nemojte smetnuti s uma da ima još mnogo toga da se učini u pogledu ostvarenja vaših ciljeva.

Četvrta linija:

Vaše čekanje se odvija u samom centru haosa. Bilo kakvo suočavanje sa problemima koji sada iskrsnu, učiniće stvari samo gorim. Odmah se nenametljivo uklonite iz situacije.

Treća linija:

Zbog jedne prevremene akcije, možda izazvane neopravdanim strahom, izložili ste sebe napadu. Položaj vam je stvarno težak jer ste ranjivi. Zaštitiće vas jedino izuzetna opreznost.

Druga linija:

Ono što nameravate da učinite stvoriće vam probleme. Još gore, možda postanete i žrtva ogovaranja. Ako se to dogodi, nemojte pokušavati da se branite jer će to samo dodati težinu svim neosnovanim optužbama. Uspeh će doći postepeno.

Linija na dnu:

Nemojte se uzrujavati ako osetite neki problem. Živite koliko je moguće normalno, i ne činite ništa neuobičajeno. Ako postoji problem, on je u budućnosti. Prihvatiti ga sada značilo bi poreći svoju moć da ga savladate.