48


Izvor

Bunar
Đing

Heksagram predstavlja dubok i neiscrpan, božanski nadahnut izvor bivstvovanja ljudske rase. I mada ljudi lutaju kroz mnoge duhovne ili političke predele, istražujući različite filozofske pravce i pohađajući raznovrsne škole, na bezbroj načina menjajući svoja opažanja oni uvek moraju da se vrate svome IZVORU da bi ostvarili svoju istinsku prirodu. U originalnoj kineskoj verziji teksta ovaj heksagram se zove Bunar. U njemu se utvrđuje da: ”Lokacija grada se može promeniti, ali bunar ne. Voda u njemu ne može opasti niti porasti. ” IZVOR sadrži kolektivnu istinu čovečanstva i prenosi je dalje. U njega se ulivaju sva iskustva jedinke, i ponovo se izlivaju u njenu istinsku prirodu. Smisao ili IZVOR ljudskog bitka je jedna od osnovnih tema kineske filozofske misli.

Konfucije, taj odista veliki kineski filozof, je govorio: ”Ako svoje misli usmerite ka izvoru ljudskosti, bićete oslobođeni od zla. ”

Tekst heksagrama naglašava da će, ukoliko se ne dokuči krajnja poruka IZVORA, uslediti nesreća.

IZVOR se naročito odnosi na društvene i političke sisteme čovečanstva. Ovakve organizacije se moraju graditi i planirati na temelju čovekovih prirodnih predispozicija. Prirodan poredak istinito odzvanja u srcima ljudskih bića, jer zadovoljava očekivanja i podmiruje potrebe svih. Da bi vođa mogao da organizuje ljude na ispravan način, potrebno je da poseduje izuzetnu ličnost. Ako sebe smatrate vođom od velikog formata, uverite se prvo da li umete da oslušnete istinska osećanja svojih sunarodnika. Nepromišljen vođa, ili pak onaj koji ne oseća ljude, ne može ostvariti dobru upravu, pa će nesreća neminovno uslediti. Svo društveno zlo i svi društveni sukobi nastaju upravo zato što vođa nije bio ”pravi čovek”. Pravi vođa se može prepoznati i po svojoj sposobnosti da podstakne svoje sledbenike na visoka individualna postignuća i međusobnu saradnju.

U društvenim odnosima pokušajte da razvijete intuitivno poimanje prirode svojih sunarodnika. Ako budete procenjivali ljude bez udubljivanja u IZVOR ljudskih pobuda, vaši zaključci će biti plitki i kratkovidi. Budite oprezni, međutim, i ne prepuštajte se generalizacijama i dogmatskom razmišljanju. Ne zaboravite, bezbrojne su varijacije na ljudsku temu.

U svojim ličnim odnosima, pokušajte da uočite biološke i sociološke komponente koje vas zbližavaju sa drugima, umesto da se ograničavate na ono što se trenutno dešava. Postoji univerzalna istina koja spaja određene individue. Otkrivanje večnog IZVORA te istine vodi u prosvetljenje, a uskogrudi pristup u nesreću.


SUN, prodiranje, u donjem trigramu ljudskih odnosa se lagano uspinje u gornju sferu trigrama KAN, dubine. Bez promenljivih linija IZVOR označava da je potrebno da više ljudi sarađuje na istom cilju. Temeljno izučite onaj aspekat ljudske prirode koji je važan za ovu situaciju, a zatim primenite svoje uvide na organizovanje i sprovođenje svog plana.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Sada možete doživeti izuzetnu punoću i ostvarenje ako se posvetite savetovanju drugih. Tako će vaš život postati uzvišeno srećan.

Peta linija:

Vi u sebi nosite veliki potencijal za duboke uvide i mudrost. Ovaj dar je znak izuzetnog vođe. Ovakve sposobnosti i uvide morate, međutim, primeniti na dnevni život, da bi uspešno nastavili svoj razvoj.

Četvrta linija:

Došlo je vreme da se povučete i reorganizujete svoj život, ili ponovo procenite svoje ciljeve. Ovo znači da trenutno ne možete preuzeti aktivnu ulogu u životu drugih. Međutim kasnije ćete biti ponovo u stanju da se na taj način aktivirate.

Treća linija:

Možda previđate neku šansu koja vam se pruža ili vas, i vaše talente, previđaju drugi. To je vrlo nesrećno. Da su važe sposobnosti na vreme uočene, i vi i svi ljudi oko vas bi od toga imali koristi.

Druga linija:

Pošto ne plasirate svoje sposobnosti i talente na način vredan uloženog vremena, prolazite svetom neprimećeni. Pošto niste u stanju da odgovorite zahtevima vremena, vaši se talenti rasipaju. Jednom kada to postane važno, nećete moći da ispunite svoju funkciju.

Linija na dnu:

Previše se oslanjate na sopstvene ideje i opažanja i zato ne možete mnogo da ponudite drugima u pogledu podrške. A, kada nema razmene sa drugima, postajete otuđeni i bivate zaboravljeni.