46


Uspon

Probijanje ka vrhu
Šeng

Doživećete USPON snage i ugleda zahvaljujući činjenici da se vaše skromno i postojano delanje vremenski uskladilo sa povoljnim kosmičkim tendencijama. Uspeh koji se približava je ogromnih razmera, jer je plod dugotrajnog požrtvovanog rada, i pošto je sadašnji trenutak naklonjen ciljevima koje sledite. Biblija se prikladno izražava o vremenima kao što su ova, rečima: ”U mene je bogatstvo i slava, postojano dobro i pravda. ”

Iskoristite sretne okolnosti i pravovremeno pristupite osobama od autoriteta. Nemojte biti zaplašeni i stidljivi. Jedan samopouzdan i siguran nastup ostaviće dobar utisak. Ne ležite, međutim, na lovorikama slave i uspeha, jer je kontinuirana aktivnost neophodna da bi se iz perioda USPONA izvukli najbolji rezultati. Postojanom snagom volje ostvarićete izuzetnu sreću.

Sada možete očekivati unapređenje, jedan USPON u političkoj ili poslovnoj sferi. Pošto ste do sada pokazivali dobru volju da se prilagodite, vaši dobitci premašiće sva vaša očekivanja. Nadređeni će biti prijemčivi za vaše želje i dodeliti vam priznanja.

Heksagram predskazuje priznanja i u društvenim odnosima. Mada to uopšte ne očekujete, vi ćete se popeti na društvenoj lestvici. Udružite se sa drugima na zajedničkim projektima, i ne odustajte sve dok ih ne realizujete. Sada ćete instinktivno birati poduhvate koji su u skladu sa pulsacijama i željama društva, i tako dospeti na ugledan položaj.

Umesto da zatamni i ugrozi vaše odnose, USPON će dočarati uzbudljivu atmosferu na emocionalnom planu. Tek sada možete da učinite istinski prodor u komunikaciji sa bližnjima. Među vama će se razviti još čvršće spone.

Rad na Sopstvu se sada odvija na principu volje. Znajte šta hoćete i sprovodite to nepokolebljivo. Samodisciplina je osnov jake volje. A iz nje proističe velika postojanost karaktera.


Gornji trigram, KUN, prijemčivost, stvara atmosferu prikladnu da se SUN, postojani napori, dole, ostvare. Bez promenljivih linija, USPON će se ostvariti samo kroz dugotrajno i marljivo ulaganje energije. Ne možete očekivati da ćete učiniti ogroman skok i u jednom jedinom potezu ostvariti cilj. Bolje je da kroz skromne, istrajne napore sagradite široku bazu sa koje ga onda možete dosegnuti.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

USPON bez neprekidnog preispitivanja i procene može lako da se pretvori u slepi impuls. Samo najopreznije i najkontrolisanije ponašanje spasiće vas od nesreće!

Peta linija:

Vaša je sudbina da dosegnete svoje ciljeve postojanim metodima, korak po korak. Nemojte dozvoliti da vas opiju visine uspeha. Nastavite sa temeljitošću koja vam je i donela sreću.

Četvrta linija:

Vaš progres je ubrzan. Moguće je da se vaše ambicije sada ostvare. Držite se svojih načela i tradicije.

Treća linija:

Sada možete napredovati sa savršenom lakoćom možda previše lako. Ovo naglo ukidanje ograničenja može da izazove sumnje i nesigurnost. Oprez nije naodmet, ukoliko ne koči napredak.

Druga linija:

Svoj cilj ćete postići iako raspolažete samo skromnim resursima. Osobe na položajima će pozdraviti vašu iskrenost, bez obzira što ne ispunjavate njihove standarde.

Linija na dnu:

Mada vaš položaj nije visok, vi ste prirodno usklađeni sa svojim nadređenima. USPON ili unapređenje mogući su kroz istrajan i marljiv rad. Tako ćete nadređene uveriti u svoje sposobnosti. Sreća.