45


Okupljanje

Okupljanje
Cuei

Okupljanje grupe je osnova ove situacije. Članovi grupe se okupljaju na osnovu zajedničkih veza ili ciljeva. OKUPLJANJE može da bude ponovno ujedinjavanje ljudi na osnovu istog porekla porodično, ili religijsko, ili na osnovu neke društvene konvencije poslovno ili političko.

Osnovni ključ razumevanja i harmoničnog usklađivanja sa grupom leži u promatranju i nalaženju njenog centra. Svako društvo se okuplja oko vođe ili zajedničkog cilja. Bilo da ste vi taj vođa ili jedan od nekolicine ljudi koji teže ostvarenju zajedničkog cilja, vaša privrženost grupi je sada od ogromne važnosti.

U vreme OKUPLJANJA svaki član enklave mora da neguje u sebi osećaj zajedništva i lojalnosti. Raskol među članovima stvara frakcije, a to slabi grupu kao celinu. Grupne veze bi trebalo, putem odgovarajućih moralnih načela i neprekidnog stremljenja ka sve većim postignućima, neprestano održavati i učvršćivati.

U poslovanju ili grupnoj politici, morate biti sigurni da su zadati ciljevi časni, te da vlada poverenje u vođe. Sada možete spremno pristupiti osobama od autoriteta. Doživećete uspeh. Možda će drugi od vas tražiti da žrtvujete nešto za opšte ciljeve. U tom slučaju treba da utvrdite da li u svom srcu gajite nepokolebljivu požrtvovanost. Žrtva koju biste sada prineli, mogla bi da vam donese veliku sreću.

Pravo je vreme za jačanje ličnih odnosa. Sada se možete društveno ili porodično zbližavati bez smetnji. Procenite kvalitet svojih odnosa. Samoposmatranje u okviru grupe dovodi do ubrzanog širenja svesti. Originalni kineski tekst ističe da, ”posmatranjem načina po kome se okupljanje odvija, mi možemo spoznati unutrašnje tendencije neba i zemlje i svih stvari. ”

Unutar Sopstva sada kao osnovna karakterna crta dominira snaga koja objedinjuje misli i akcije. Kada ne sledite svoj tao, vi to doživljavate kao neodlučnost, unutrašnji konflikt ili bolest; a kada sledite, kao samopouzdanje i zdravlje.


Trigram DUEI, radost, u potpunosti se realizuje kada je KUN, savršena prijemčivost, u osnovi. Bez promene, heksagram OKUPLJANJE implicira da su vaši ciljevi, vaš razvojni potencijal, pa i čitav stav prema životu, povezani na neki način za grupnu svest, za porodicu ili društvo u celini. U ovom položaju je mudro uključiti se u grupne rituale i poduhvate. Da bi postigli još veći uspeh, potražite vođu i iskažite mu vernost, i na taj način ćete doprineti grupi i učvrstiti svoj položaj u njoj.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Svaki pokušaj da se ostvari jedinstvo bivaće odbijen. Bivaćete osujećivani jer su vaše namere pogrešno shvaćene. Radije se okrenite sebi i pokušajte da dokučite uzroke ove disharmonije. Unutrašnja usklađenost sa Sopstvom će ojačati vaš položaj i jedinstvo će, posle svega, ipak uslediti.

Peta linija:

Osoba na ovom položaju ima veliku moć i uticaj u grupi. Ljudi se zbog toga okupljaju oko nje. Da bi zadobila poverenje grupe, ona mora stalno da dokazuje svoje vrline i kvalitete vođe. Čineći tako, ona postiže svoje ciljeve.

Četvrta linija:

Na ovom položaju vi se povezujete sa drugima da bi zajedno služili većem cilju. Ovakva žrtva će doneti lični uspeh.

Treća linija:

Pokušaj da se ostvari jedinstvo je osujećen i grupa se zatvara. U svom sledećem pokušaju da joj pristupite, bićete osramoćeni. Ako vam je, uprkos svemu, mnogo stalo do toga, možete postići svoj cilj tako što ćete se udružiti sa nekim uticajnim članom grupe.

Druga linija:

Osećate da ste misteriozno privučeni određenim ljudima ili poduhvatima, mada to nije ono što ste za sebe planirali. Popustite svom impulsu. Veće i nevidljive snage su ovde umešale svoje prste, i sreća će se ostvariti ako im se priklonite.

Linija na dnu:

Oklevanje da se u potpunosti ujedinite sa drugima i posvetite se zajedničkim ciljevima, unosi neodlučnost u vaš život. Samo ako prodrete u centar zbivanja, rešićete taj problem. Potražite vođu, odnosno centralnu pokretačku snagu. Ako sada zatražite pomoć, dobićete je.