42


Dobrobit

Uvećanje
Ji

Izuzetno velika količina energije struji postojećom situacijom. Tako mnoge stvari postaju moguće, čak i vrlo teški poduhvati. Sada je važno da dobro iskoristite ovo vreme, jer će se uslovi promeniti. Sledite svoje svakodnevne ciljeve i budite istrajni u tome. Da bi ostvarili uspeh nagovešten ovim heksagramom, imajte na umu da vaši ciljevi treba da donesu DOBROBIT čitavoj zajednici. Energija koja vam je dostupna može se korisno primeniti samo na plemenita nastojanja.

Ako ste vođa, poslodavac, direktor ili neka druga uticajna figura u zajednici, sada je povoljno vreme da pokažete velikodušnost prema podređenima. Možda će se od vas zahtevati da žrtvujete nešto od svog ličnog imetka za tuđu dobit. Ovakvim gestovima se ostvaruje izuzetna DOBROBIT za čitavo društvo. Ljudi, dirnuti vašim ponašanjem, odano i požrtvovano posvetiće se zajednici. Kinezi za ovaj heksagram kažu: ”Ispravno vladati znači služiti”.

Oni koji se bave političkim i poslovnim stvarima će sada moći uspešno da iskoriste taj moto za sopstvenu DOBROBIT, pod uslovom da su im ciljevi časni. Vreme je, između ostalog, idealno za dobrotvorni rad. Ono će vam otvoriti puteve ka još neistraženim područjima potencijalnog napretka. Plemenite akcije će obogatiti i društvene, porodične i lične odnose.

A možda su vam ciljevi sada okrenuti ka unutra, ka ličnom razvoju ? Zbog obilja dobronamernih uticaja koji vas okružuju, pruža vam se izvanredna šansa za samorazviće. Bilo da želite da prekinete sa starim navikama ili da započnete nove aktivnosti, sada su snage pravilno raspoređene. Ovo je posebno povoljno vreme da prekinete sa samopovlađujućim navikama i učvrstite u sebi zdrav temelj kroz crtu suštinske dobrote, osećaj za egzistencijalni smisao i perspektivu življenja. Kada odbacite loše navike, videćete da u vama mogu uhvatiti korena bolji i napredniji oblici ponašanja. Samosvest i samodisciplina su ključevi ovakvog preobražaja. A ljudska dobrota njegov rezultat.


DOBROBIT u statičnom obliku sugeriše potrebu za jednom finijom percepcijom stvarnosti. Donji trigram, DŽEN, pokret i rast, pojačava svoje dejstvo usled blagotvornog uticaja SUN-a, istrajnih napora, gore. Spremite se da usvojite savet ili informaciju o tome šta se očekuje od vas! Jedan jedini napor neće biti dovoljan; situacija zahteva neprekidnu velikodušnost. Dokazujući svoju predanost u svakodnevnom životu, na kraju ćete doživeti uspeh.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Mada se čini da raspolažete pravim sredstvima da ostvarite DOBROBIT za druge, to uistinu nije tako. Niste u skladu sa zahtevima vremena. Izgubićete uticajni položaj i postati meta napada. A to je zaista nesreća.

Peta linija:

Jedno istinsko dobročiniteljstvo s vaše strane, nešto što ste učinili ili ćete učiniti bez razmišljanja o ličnom dobitku, obezbediće vam priznanje.

Četvrta linija:

Imate priliku da posredujete između nekoga na višem položaju i onih ispod vas, koje zastupate. Ako vam je izlaganje razumno, i u njemu DOBROBIT svih zainteresovanih postavljena na prvo mesto, vaš savet će biti prihvaćen. Ova uticajna uloga imaće dalekosežno dejstvo.

Treća linija:

Nalazite da možete izvući DOBROBIT iz okolnosti koje se mogu smatrati nesretnim. Držanje do vaših načela, bez obzira na sve, nije za osudu.

Druga linija:

Pošto ste otvoreni za vredne ciljeve i stremljenja, vi ste uspešni u svojim poduhvatima. Izgleda da vas je zadesila velika sreća. Možete produžiti ovaj sretan period ako zadržite normalnu strukturu svog života. Nemojte činiti nagle i samouverene korake.

Linija na dnu:

Blagosloveni ste pozitivnom energijom dovoljno velikom da pristupite jednom značajnom zadatku, koga, u nekim drugim vremenima, ne biste mogli da ispunite. Uspeh vas očekuje ukoliko vam je cilj pravedan i može da donese DOBROBIT drugima. Promislite pažljivo. Ako tako učinite, vaš ugled neće biti ukaljan.