41


Opadanje

Smanjivanje
Sun

Klatno se opet pomerilo, ovoga puta u smeru opšteg OPADANJA. A pošto se u OPADANJU nazire početak jednog budućeg rasta, način kako se sada vladate je od najveće važnosti. Imajte u vidu da je ovo opadanje u skladu sa kosmičkim namerama, i stoga savršeno prirodno i nezaobilazno. Na kraju ćete ipak imati koristi od žrtvi koje budete prineli.

Prihvatite OPADANJE i prilagodite mu se. Pojednostavite način života. To će vas sprečiti da počinite ozbiljnije greške i pomoći vam da razvijete jedan osećaj za pravovremeno delanje. Ako držite da je OPADANJE neprihvatljivo, i nastavite da se ponašate kao u vreme izobilja, počinićete ozbiljnu grešku i izgubiti dodir s realnošću.

Jednostavno ponašanje je sada od jedinstvenog značaja za vaš unutrašnji razvoj. Treba da izmenite neke stavove i prigušite instinktivne i strastvene porive. Čak i u najintimnijem Sopstvu moraćete da ekonomišete u skladu sa postojećim OPADANJEM životne snage. Ukoliko normalno funkcionišete uz veliku napetost, sada je čas da to promenite. Postanite svesni preteranih emotivnih reakcija. Ako se odreknete samopovlađivanja na instinktivnom nivou, viši aspekti vaše prirode dobiće na snazi.

Ovakav rad na Sopstvu leži u osnovi svih svetovnih stvari. OPADANJE je postalo očigledno već onda kada su se proredili društveni kontakti. Zato sada nemojte da forsirate događaje i gurate napred kao da se ništa nije promenilo. Umesto toga, usmerite svoje energije ka unutra i iskoristite ih za postizanje ličnih ciljeva. Uspeh dolazi kroz iskrenu predanost i jednostavnost.

U poslovima se ovaj period najizrazitije očituje kroz materijalni gubitak; gubitak novca ili stvari. A opet, i u tim oblastima se predviđa uspeh ako ostanete samouvereni, otvoreni i posvećeni tekućim poslovima. Upamtite, vreme žrtvovanja će proći. Klatno će opet zamahnuti u pozitivnom smeru.

Lični odnosi će vam u budućnosti donositi manje uzbuđenja i zadovoljstava nego u prošlosti. Komunikacija između vas i vaših bližnjih postaće površnija, a biće vam i uskraćene i neke informacije. Ako već niste u stanju da razgorite stari plam, nemojte se zbog toga postati ljutiti ili provokativni. Samo pojednostavite svoje odnose prikladno periodu OPADANJA. Budite što prijazniji prema bližnjima i radite na oplemenjivanju svog karaktera.


Donji trigram, DUEI, razuzdanost, pritisnut je strahovitom težinom GEN-a, planine, gore. U statičnom obliku heksagram OPADANJE implicira da vaša osećanja i reakcije nisu u skladu sa vremenima. Bez obzira na vaše pitanje i vaše ciljeve uopšte, moraćete da prihvatite realnost OPADANJA i prilagodite svoje ponašanje. Pre nego što se stvari promene na bolje, treba štedeti u ispoljavanju jakih emocija.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Svojim ciljevima obuhvatite šire i univerzalnije težnje. Vremenom ćete steći podršku ljudi. Kroz svoje uspehe ćete dospeti u centar pažnje. Prihvatite nov društveni položaj i odgovornost to će doneti korist mnogima.

Peta linija:

Vi ste izabranik sudbine. Ništa vam ne stoji na putu. Nevidljive više sile su vas dovele u ovu situaciju. Ne plašite se ničeg. Sreća.

Četvrta linija:

Ako sada prepoznate svoje nedostatke i loše navike i učinite ozbiljan pokušaj da ih uklonite, pristupiće vam prijatelji i pomagači. Skromnost s vaše strane sada otvara vrata plemenitim odnosima i zadovoljstvu.

Treća linija:

Najprisnije veze su sada moguće samo između dvoje ljudi. Trouglovi rađaju ljubomoru i nepoverenje i na kraju se rasturaju. Onaj ko ostane sam, potražiće prijatelja. Vreme je za uspostavljanje nove ravnoteže.

Druga linija:

Kada pomažete drugima, pazite da ne izgubite svoje dostojanstvo. Ako priroda zadatka umanjuje vašu snagu ili kompromituje vaša načela, ili ako morate da žrtvujete svoju ličnost da bi zadovoljili nadređenog, onda se ponašate sramotno. Samo dela koja ne unižavaju vaše Sopstvo su vredna napora.

Linija na dnu:

Kada se nađete u položaju da pomognete drugima ili da vama neko pruži pomoć, vodite računa da ne preterate u davanju ili primanju. Preveliko davanje ili uzimanje može da rezultira neravnotežom. Razmislite dobro o tome pre nego što učinite prvi korak.