38


Protivurečnost

Opozicija
Kuei

Ovom situacijom vlada jaka PROTIVUREČNOST. Možda su u pitanju suprotna gledišta kakva se inače javljaju među osobama sa suprotnim interesima, ili neodlučnost koja se razvija iz unutrašnje podvojenosti u samom čoveku. Vi sada treba da dokučite suštinu razilaženja, i na toj osnovi se prilagodite vremenima. Velika postignuća ne dolaze u obzir, pošto se ova ne mogu ostvariti bez potpune saradnje i usklađenosti. Posrećiće se samo mali poduhvati, kao i postepeni, blagi uticaji.

Uprkos nadmoćne PROTIVUREČNOSTI, koja se u političkim stvarima odražava kao sukob suprotstavljenih ideologija, ipak se, u jednom drugom smislu, otvara mogućnost za uspostavljanje vrhunskog jedinstva. Zapravo je oblik jedinstva koji nastaje kao rezultat saradnje suprotstavljenih sila, često značajniji od uzgrednih udruživanja koja se ostvaruju bez mnogo premišljanja. Zato postojeća polarnost može da stvori idealne uslove za vrhunsko jedinstvo. Ne budite nestrpljivi i impulsivni. Postepenim koracima pokušajte da prevaziđete političke razlike. Malo diplomatije može sada učiniti čudo.

Neutralizovane suprotnim snagama podjednake jačine, političke ili društvene strategije sada ne donose rezultate. Ambiciozni ciljevi moraju sačekati povoljniju atmosferu. Gajenje prijateljskih odnosa je trenutno najbolji oblik ponašanja. Nemojte dozvoliti da vas uvuku u poslove sa sumnjivim ishodom. Ne grabite se za položaj. Iskoristite postojeću polarnost da javno ukažete na potrebu za saradnjom, i širokogrudo se odnosite prema razlikama u mišljenjima. Takav pristup će vam biti od naročite koristi ako budete organizovali neki grupni rad.

PROTIVREČNOST kakva postoji u porodičnom životu i ličnim odnosima, ima klasičan oblik. Suprotne težnje rođene braće, na primer, tako se ispoljavaju. Naravno, u jednom širem kontekstu, krvne veze postaju osnov vrhunskog jedinstva, ali za sada, na ovom stupnju, su u suprotnosti. Okolnosti takođe idu na ruku udaljavanju i nesporazumima među muškaracima i ženama. Njihove urođene razlike dostižu vrhunac, i oni se povlače u ograde sopstvene individualne prirode. Premošćavanje tih razlika je prelomni trenutak u svakom odnosu. To je večna igra polova, predigra vrhunskom sjedinjenju. U suštini, sve navedene protivurečnosti samo iznose na videlo svetle perspektive uzajamne razmene. Neznatnim, nežnim uticajima može se ostvariti obostrani sklad.

A možda se u ovom periodu susrećete sa problemom dualizma u sopstvenoj prirodi? I drugima izgledate nesigurno i neodlučno dok vagate kontradiktorna gledišta? Ali, vama se nikada ranije obe strane nisu ukazivale tako jasno ! Kada se sagledaju sa jednog višeg stanovišta, predubeđenja vezana za patriotizam, klanove, kao i svi kruti principijelni stavovi ili klasne predrasude, gube na značaju. Za mudriji i pravedniji um, borba između dobra i zla, života i smrti i slične suprotnosti, samo su prirodne interakcije velikih kosmičkih sila. Ovakav osećaj jednosti i jedinstva u svetu sačinjenom od PROTIVUREČNOSTI, produbljuje i usložnjava čovekovu ličnost i smiruje njegov um.


Gornji trigram, LI, svetlost, traga za jasnoćom, dok donji trigram, DUEI, zadovoljstvo, zadovoljstvo nalazi dole. U statičnom obliku, udaljavanje ta dva trigrama označava suprotna stanovišta. PROTIVREČNOST bez promene sugeriše otuđenje, jer elementi koji poseduju različite prirode rade jedni protiv drugih. Nemojte dozvoliti da PROTIVREČNOST zatruje vaš prvobitni cilj. Držite se svoje individualnosti, jer će vas jedino ona pokrenuli s mrtve tačke.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Nesporazumi i nepoverenje učinili su da izgubite svaku perspektivu. Svoje prave prijatelje vidite kao neprijatelje i branite se od njih. Vremenom ćete, međutim, sagledati svoje greške i napetost će popustiti. Kada PROTIVREČNOST dostigne vrhunac, ona počinje da opada. Sreća.

Peta linija:

Usled atmosfere sveopšte PROTIVREČNOSTI i opozicije, vi ne prepoznajete osobu koja bi vam mogla iskreno pomoći. Vama će se ta osoba razotkriti, uprkos nepoverenju koje je zamaglilo vaše viđenje. Saradnja na ostvarenju zajedničkih planova donosi sreću.

Četvrta linija:

Sami i izolovani pred opozicijom, susrešćete nekoga s kim ćete podeliti uzajamnu unutrašnju privlačnost. Među vama će se razviti obostrano poverenje i opasnosti ćete savladati zajedničkim snagama. Iz ove saradnje mogu se roditi značajna postignuća.

Treća linija:

Nedaće će se gomilati, a ljudi vam se suprotstavljati na svakom koraku. Mada je početak loš, nije isključen dobar kraj. Držite se onoga u šta verujete i udružite sa nekim sposobnim pomagačem, pa će se stvar dobro završiti.

Druga linija:

Neočekivani ili slučajni susret sa nekom važnom idejom ili osobom biće vam od koristi. Ovde će spontana privlačnost umešati prste. Unapred isplaniran pristup bio bi nezamisliv i nemoguć.

Linija na dnu:

Javila se otuđenost među elementima koji prirodno pripadaju jedno drugom. Nemojte pokušavati da uspostavite jedinstvo silom. Dopustite stvarima da se prirodno vrate u prvobitan sklad. Ne brinite. Stvari će se rešiti same od sebe. Ako vam neko predloži nešto nedolično, hladan tuš će učiniti čudo.