36


Cenzura

Pomračenje svetlosti
Ming Ji

Vama se direktno suprotstavljaju sile koje ugrožavaju kako vaša ubeđenja, tako i ostvarenje vaših ciljeva. Na nesreću, vaš položaj u ovoj situaciji nije jak. Biće neophodno da se sada povinujete auto-CENZURI i sklonite se. Morate prikriti svoja osećanja. Trudite se da spolja izgleda kao da ste prihvatili neprijateljsku okolinu. Beskorisno je, pa i opasno, sada javno izražavati svoja uverenja jer, čineći tako, samo ćete prizvati nove nevolje. Međutim, ni jednog trenutka nemojte gubiti iz vida svoja načela. Vi znate svoje ciljeve. Od ogromne je važnosti, u vremenima kada oni izgledaju neostvarivi, držati izoštrenu pažnju na njima. Sa ovakvim stavom osnažićete karakter i dospeti na položaj sa koga ćete moći da se suočite sa ovim istinski teškim vremenima.

Ako morate da vršite uticaj na druge, činite to na jedan prikriven način. Budite vrlo rezervisani. Prikrivajući svoje mišljenje, uzvišeni čovek ne predstavlja opasnost za svoje neprijatelje. Na taj način on ne kompromituje svoja načela, i držeći se podalje od opasnosti, ipak vrši suptilan uticaj na druge. Kinezi za ovaj heksagram kažu: ”Uzvišeni čovek koristi svoju pamet tako što je prikriva”.

Vreme ne pogoduje sukobu mišljenja. Pustite stvari neka prođu, čak i onda kada su u sukobu sa vašim verovanjima. Videćete da ljudi nisu skloni da prihvate vaše zamisli. Prikrivajući svoja prava osećanja, nastavite da se držite svojih principa. Mudrost je delati tako kao da se čovek naizgled slaže sa svojim neprijateljem, a opet ne čini ništa aktivno u njegovu korist. U najširem smislu, ne preduzimajte ništa veliko i odgodite svaku političku aktivnost.

 Lao Ce ovaj koncept objašnjava na sledeći način:

Ne pokazuje se – zato je luminozan.

Ne izjašnjava se – zato je dalek.

Ne nameće se – zato uspeva u svemu.

Ne razmeće se svojim radom – zato istrajava dugo.

Upravo zato što se ne takmiči sa svetom – svet se ne takmiči s njim.

Vreme nije povoljno ni za otvorena razmatranja o uzrocima neslaganja u ličnim odnosima. Vaši bližnji nisu raspoloženi da saslušaju vaše ideje i prihvate vaša osećanja. Nema mesta diskusiji za sada.

Međutim, ako je lični i duhovni razvoj u pitanju, ovakva situacija vam može pomoći da osnažite sebe. Zato spremno prihvatite loša vremena. Kada se zlo uporno odbija i ignoriše, ono samo još više jača u ovom ili onom obliku. Dobro i zlo su podjednako delovi kosmosa kao i noć i dan. Mnogo je lakše razviti zdravu ličnost kada se zlo prepozna i prihvati kao jedan vid ispoljenja univerzuma.


Ukoliko nema promene, CENZURA sugeriše da nikada nećete imati veliki uticaj na predmet svog pitanja. Trigram LI, jasnoća i svetlost, ponirući u KUN, prijemčivost i tamu, biva potpuno apsorbovan i zaklonjen. To još znači da su vaši ciljevi i uverenja u skladu sa onim što je najbolje za vaš unutrašnji razvoj i da ih ne treba odbaciti. Ograničeni položaj u kome se sada nalazite je deo vaše sudbine. Kinezi smatraju da je prihvatanje sudbine jedna od najvećih čovekovih vrlina.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Tekuća faza je pri kraju. Loša vremena su iščezla sama od sebe i ostaće samo kao uspomena. Oni koji su nekada kontrolisali situaciju pašće u zaborav.

Peta linija:

Vi očigledno igrate važnu ulogu u ovoj situaciji, a opet niste u skladu sa njom. Niste u stanju da se uhvatite u koštac sa elementima koji se protive vašim načelima. Prikrijte svoje ideale i naizgled se pokorite postojećim silama. Na kraju ćete biti nagrađeni.

Četvrta linija:

U dobroj ste poziciji da jasno sagledate trenutnu situaciju. Ako vam se čini beznadežnom i crnom, što ona verovatno i jeste, sada je konačno vreme da pronađete izlaz iz nje.

Treća linija:

Suočili ste se sa uzročnikom dosadašnjeg pogrešnog razmišljanja, Okolnosti su takve da bez napora možete zgrabiti kontrolu nad situacijom. Ipak budite pažljivi. Opasno je naprečac odbaciti stari, duboko uvrežen oblik ponašanja.

Druga linija:

Umesto da vas onesposobi, nepravda koju ste nedavno doživeli na svojoj stazi, podstakla vas je da pozitivno i energično delujete u pravcu opšteg dobra.

Linija na dnu:

Pokušaj da se uzdignete iznad nedaća svoje sredine biće dočekan neprijateljski. Ako budete služili samo svojim ličnim ciljevima, dovodeći time u pitanje potrebe društva, bićete neshvaćeni i cenzurisani. Toliko je težak vaš položaj.