32


Nastavljanje

Istrajnost
Heng

Posmatrajte postojani razvoj biljke: njeni se listovi otvaraju i pružaju ka životvornom suncu; njeno korenje prodire duboko u zemlju, usisavajući u sebe hranjive materije. Kao podstaknuta nevidljivom naredbom, ona oblikuje cvet i razvija plod. Vremenom se cvet magično rascvetava i mami senzualnim vatrometom boja i mirisa. Priroda, zauzvrat, potpomaže osemenjavanju i doprinosi nastanku čudesnog semena sakrivenog u plodu. Ubrzo posle ovog zajedničkog slavlja života, biljka koncentriše celokupnu snagu na zrenje ploda i sazrevanje semena. A kada biljka na posletku klone i stane, i poništi samu sebe, seme otpada i pada na zemlju, NASTAVLJAJUĆI neprekidnu misteriju postojanja. Kinezi za ovaj heksagram kažu:  ”Kada proučimo stvari koje se dugo nastavljaju, mi sagledavamo prirodu božanskih i zemaljskih tendencija. Tu počiva tajna večnosti”.

Vreme zahteva jedno poštovanje tradicija koje se dugo nastavljaju i trajnih vrednosti. Potražite u sebi crte koje se uvek iznova same obnavljaju i nastavljaju. Ciljevi se mogu slediti oslanjanjem na ličnu istrajnost i postojanost. Kada se bavite poslovima, delajte po zakonima svog unutrašnjeg Bića, i imajte poverenje u prirođenu ispravnost svojih instinkta. Tako ćete postići uspeh.

Društveni običaji nude sigurnost i podršku upravo zbog svoje trajnosti. U ovom trenutku, NASTAVLJANJE u duhu tradicija koje su u osnovi društvenih odnosa, vama i vašoj zajednici uliće dubok osećaj jedinstva i sigurnosti. Ovo ne znači slepu privrženost nestalnim društvenim institucijama, nego pre prihvatanje temelja na kojima je sagrađen jedan smislen i delotvoran sistem života.

U poslovnim i političkim odnosima, budite pažljivi da podržite samo ona pravila koja su dokazano korisna. Ovo nije vreme da se menjaju metode rada promene radi. Pre je vreme obogaćivanja ovih metoda novim načinom razmišljanja. Uspeh se sada postiže kroz NASTAVLJANJE u pravcu dugoročnih ciljeva ciljeva koji doprinose organizaciji života.

Lični odnosi će se sada najlakše razvijati u okviru postojanih društvenih institucija kao što su brak i porodica. Obredi i običaji koji potiču iz tradicije uneće u vaš život zadovoljstvo i sigurnost. Istovremeno, vaši odnosi treba da su svrsišodni i da se, razvijajući se, prilagođavaju vremenima. Sa tradicijama koje se NASTAVLJAJU stvara se nadgradnja za uspešan odnos, slično drvenoj rešetki koja pridržava lozu. Nikada ih ne treba uzimati kao krute šablone.


U statičnom obliku NASTAVLJANJE sugeriše potrebu da se razvije stalnost i postojanost i jedinstvo unutar Sopstva. Donji trigram, SUN, sa svojim postojanim, prodirućim dejstvom, usmerava DŽEN, pokret, gore. Taj pravac određuje celokupno ponašanje koje treba da je postojano i čvrsto. Nedisciplinovano kretanje sada bi vas odvelo na stanputicu. Oslušnite svoj unutrašnji glas. Tragajte za postojanim vrednostima.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Ako svoje poslove obavljate u neprestanoj napetosti, uskoro ćete pokleknuti. Dalo bi se više ostvariti kroz mirno i staloženo ponašanje. Pokušajte da razumete svoj položaj i prilagodite mu se, pre nego što za sebe stvorite ozbiljne probleme.

Peta linija:

Kada težite zemaljskim stvarima, primenite zemaljske metode. Kada su vam ciljevi uzvišeni i ambiciozni, metodi treba da su inventivni i smeli. Naučite se da primenjujete odgovarajući postupak za željeni efekat.

Četvrta linija:

Proverite da li su vam ciljevi realni. Ako pokušavate nemoguće, bez obzira koliko usrdno želeli, nećete postići apsolutno ništa. Možda bi trebalo da ponovo preispitate svoje želje.

Treća linija:

Vaše su reakcije i raspoloženja na spoljne okolnosti nepredvidive kao i nestalne okolnosti koje ih uzrokuju. Ovakva nepostojanost u Sopstvu izaziva kajanje. I tako se začinje kolo problema. Pokušajte da se usredsredite.

Druga linija:

Upotrebite samo onoliko postojane snage koliko je potrebno. Previše energije, ili premalo, izazvaće haos. Izbegavajte ekstremne akcije.

Linija na dnu:

Ne pokušavajte da odjednom usvojite neki nov metod ili sistem. Stil života ne može se preko noći menjati. Ne postoji prečica do reforme. Stvari se dugo kultivišu i razvijaju da bi donele željene rezultate.