31


Privlačenje

Privlačenje
Sjen

Nama poznat svet sačinjavaju, i njime upravljaju, različiti zakoni PRIVLAČENJA. Od beskrajnih kretanja solarnih sistema kroz kosmos, do savršeno uređenog jezgra atoma, uzajamne privlačnosti su uzrok nastanka svih stvari. U životu se te privlačnosti manifestuju kroz složenu mrežu delanja satkanu od namere, napornog istrajavanja i konačnog postignuća. Život oplođava život i ovaploćuje se po božanskom uzoru. PRIVLAČENJE polova, kao i čovekova potreba za društvenim životom, a možda i potomstvom, ovde su naglašeni. Ova magnetska privlačnost nije samo običan nagon, kako se to na prvi pogled čini. Kroz nju se začinje osnovna ćelija društva, porodica, kao što se atom, kroz PRIVLAČENJE pozitivnih i negativnih naboja, ostvaruje kao osnovna jedinica materije.

Između vas i predmeta vašeg pitanja se razvija ozbiljna i duboka PRIVLAČNOST, bilo da se radi o nekoj osobi ili o situaciji za koju ste zainteresovani. Prilike su takve da vi u rukama držite svu moć. Inicijativa je do vas. Da bi ishod bio još uspešniji, oslobodite um od potisnutih motiva i predrasuda. Dopustite da predmet vašeg interesovanja upliviše i preobrazi vas. Tako će se vaša inicijativa pokazati uspešna, PRIVLAČENJE postati uzajamno, ”ljubav uzvraćena”, a odnos će se u potpunosti ostvariti.

U ovom heksagramu je opisan način kako veliki lideri uplivišu na društvo. Kada se vođa stavi u službu ljudi, on ih time ohrabruje da mu priđu za savet i poduku. Tako ih on nevidljivo usmerava ka dubljim principima društvenog razvoja i poretka.

U stvarima od političkog interesa, ovaj se koncept, prema Lao Ce-u, može protumačiti na sledeći način:

Ako velika zemlja popusti manjoj zemlji ona će je savladati.

A manja će zemlja preuzeti veliku ako joj se podvrgne.

Tako jedni popuštanjem pobeđuju,

A drugi Malim Veliko osvajaju.

Na koncu, šta bi drugo želela velika zemlja osim da okupi i zbrine što više ljudi?

I šta bi drugo želela manja zemlja sem da se priključi i služi?

Pa pošto obe dobiju ono što žele,

Velika se mora prignuti pred malom.

Vaša otvorenost u društvu, bez obzira što možda držite da ste sami sebi dovoljni, privlači k vama ljude i stvara atmosferu pogodnu za razmenu mišljenja. U ličnim odnosima, originalni tekst nedvosmisleno potvrđuje: ”Ženidba će doneti sreću”.

Ako se sada spremate da donesete neku odluku ili stvorite mišljenje u vezi neke osobe, obratite posebnu pažnju na to što ona privlači. Tako ćete dokučiti prirodu njene sudbine. Kroz njeno zračenje, ideje i poznanstva, moći ćete da predvidite kakva će biti priroda vašeg odnosa. Tek onda odlučite da li vam je potrebno jedno takvo PRIVLAČENJE ili ne. Isto važi i za procenu bilo koje situacije. Uočavajući šta ona privlači kakve ljude, probleme i mogućnosti možete zaključiti na koji način bi ona mogla da utiče na vaš sadašnji položaj, zdravlje i budućnost.


U nepromenljivom obliku, PRIVLAČENJE ukazuje da je neophodno biti otvoren i prijemčiv za sve što u ovom trenutku ulazi u vaš život. GEN, mirovanje i nepokretnost, iz donjeg trigrama privlači DUEI, radost i zadovoljstvo. Spokoj i otvorenost omogućavaju vam da utičete na druge i drugi na vas, te tako doživite punoću jednog lepog susreta. Spontani uzajamni uticaj, možda ljubavni odnos, mora se iskusiti pre nego što se dogodi sledeća promena.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Reči su samo reči. Ideje koje se ne sprovedu u delo malo znače. Šta ćete učiniti?

Peta linija:

Udubite se u sebe i utvrdite kakav je vaš stvarni uticaj na spoljašnje okolnosti. Ljudi sa dubokom unutrašnjom rešenošću mogu mnogo toga da postignu. Oni sa slabijom voljom ne mogu izvršiti značajniji uticaj.

Četvrta linija:

U vama se pojavila jaka želja da utičete na neku osobu ili situaciju. Nemojte kalkulisati ili manipulisati. Umesto toga, pođite jednim posrednim putem, pokazujući snagu svojih ubeđenja kroz ono što radite. Svoj cilj ćete postići kroz postojanost.

Treća linija:

Vi sada morate uspostaviti kontrolu nad sobom. Nemojte vrludati tamo-amo vođeni impulsom da kontrolišete druge, niti se prepuštati mnogobrojnim ćefovima. Jer, na kraju ćete se kajati zbog ovakvih bezobzirnih postupaka. Postavite sebi nekoliko ograničenja i delajte u njihovim okvirima sve dok ne razvijete određenu samokontrolu.

Druga linija:

Osećate poriv da učinite prvi korak, da preduzmete neku akciju, mada u stvari ne znate šta radite. To pomalo liči na hodanje u snu. Izbegavajte akciju sve dok ne uvidite šta se dešava. U suprotnom vam preti opasnost da zapadnete u teškoće.

Linija na dnu:

Nešto visi u vazduhu. Možda početak novog privlačenja ili neka ideje koja se tek sada razbistrila. Šta god da je, od malog je značaja, pošto još mnogo toga mora da se učini da bi se stvar sprovela u realnost.