30


Saradnja

Zavisnost
Li

Kada zbližavanje dva elementa daje takav rezultat da opseg onoga što mogu da postignu zajedno, uveliko prevazilazi njihove pojedinačne mogućnosti, kaže se da se oni SARAĐUJU. SARADNJA u ovom slučaju označava onaj kvalitet saradnje koji nadilazi uobičajena očekivanja.

Heksagram sugeriše da ste vi i predmet vašeg pitanja u međusobnoj zavisnosti, te da kroz saradnju i preplitanje vaših uticajnih sfera možete ostvariti značajna dela. Saradnja i zajedničko delovanje doneće vam nadahnute ideje, stvoriti visok energetski potencijal za dalje napredovanje, i oplemeniti vašu komunikaciju i moć zapažanja.

U svetovnom pogledu, ovo je vreme kada vođa, na osnovu svojih načela i osećaja za pravdu, ostvaruje red u narodu i prosvećuje ga. Tako SARADNJA (usklađenost) vođe i njegovih načela donosi korist narodu. Kinezi ističu: ”Jasnoća uma udružena s pravednošću može da usavrši i preobrazi svet”.

U ličnim odnosima videćete da regulisanjem svojih želja sada možete mnogo postići. Proučite svoje lične odnose i vidite da li ste do sada radili jedni protiv drugih, ili ste ostvarili SARADNJU. Zajednički napori neće oduzeti snagu pojedinačnim poduhvatima. U stvari, timski rad bi sada trebalo uveliko da potpomogne individualna ostvarenja.

Imajte na umu da je vama, kao pojedincu, odnos sa kosmosom ograničen i uslovljen. Po prirodi stvari, zemlja je ograničeno mesto, mesto ograničene energije, ideja, resursa, pa čak i same životne sile. Najuspešniji način da ostvarite svoje ciljeve u okviru granica koje vam nameće situacija, jeste da se oslonite na kosmičke sile i počnete da sarađujete s njima. Naučite da prepoznajete suštinu vremena i delajte u skladu s njom. Kada se pritisci gomilaju, nemojte praskati, nego se marljivo trudite da ih uklonite. Kada osetite povišenu energiju, ne prepuštajte se nedisciplinovanoj euforiji; iskoristite je za ostvarenje novih zamisli. Kada energija opadne, umesto da se iscrpljujete u beskorisnom naprezanju, odmorite se i prikupite snagu. Razvijanje SARADNJE u okviru Sopstva pruža nove mogućnosti za upravljanje sudbinom.


Heksagram SARADNJA sačinjen je od udvostručenog trigrama LI, zavisnost. Zavisnost dole, podudara sa zavisnosti gore, osvetljava i pojašnjava situaciju. U nepromenljivom obliku to znači da se morate usredsrediti na dovođenje mnoštva elemenata svog života u opšti sklad. Ciljevi, voljeni, karijera i zdravlje: Idu li zajedno? Kako se odnose jedno prema drugom? Da li se međusobno potpomažu? Kada se postigne unutrašnja jasnoća, to je stanje blisko prosvetljenosti.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Na vama je da prodrete u suštinu problema i tako ga otklonite. Ipak, ne budite zlopamtilo u odnosu na one koji zavedeni na pogrešno mišljenje. Jednom kada se otkloni osnovni problem, zavladaće red. (Obratite pažnju: ova linija se može odnositi i na neku lošu naviku ili karakternu slabost).

Peta linija:

Događa se dramatična promena u osećanjima. Ovakva velika promena često je praćena dubokom tugom. Ali posle tuge uslediće sreća, pošto promena donosi bolje dane za sve.

Četvrta linija:

Vaša preterano gorljiva nastojanja će rasuti vašu energiju i potrošiti je. Ništa se neće ostvariti.

Treća linija:

Sada treba prihvatiti sudbinu kakva jeste. Prepustiti se potpuno trenutnoj sreći je isto tako loše kao i tugovati za minulim vremenima. Takva skretanja misli i osećanja vode u gubljenje unutrašnje slobode. Nesreća.

Druga linija:

Jedan razuman i uzdržan pristup doneće vam najveću moguću sreću. Upamtite, ne prepuštajte se ekstremima, ni u mislima ni u delanju.

Linija na dnu:

Kada prvi put stupite novom stazom, preplavljeni ste utiscima. Možete izbeći pometnju tako što ćete stalno pred očima imati svoj cilj. Na kraju krajeva, tešite se time da ste kao početnik uvek pomalo izvan situacije.