28


Kritična masa

Premoć velikog
Da Guo

U jednom atomu, kada se dostigne KRITIČNA MASA, to je tačka gde nekoliko teških čestica zauzima isti prostor, izazivajući tako senzacionalne pojave i katastrofalne lančane reakcije. Na sličan način je vaša sadašnja situacija opterećena mnogim obzirima. U vazduhu vise brojne nerešene odluke, mnoštvo ideja sa svojim nebrojenim mogućnostima, a goruća pitanja ljudi koji vas okružuju izbijaju u prvi plan. Sve važne, ozbiljne i značajne stvari sada vas sustižu.

Vaša okolina je iznenada postala sastajalište mnogih bitnih stvari. To će vam oduzeti mnogo vremena, prostora i energije. Moraćete ovim, neodložnim potrebama, posvetiti punu pažnju. Mnogo toga se dogada, situacija je ozbiljna i može ubrzo da dostigne KRITIČNU MASU.

Potražite skrovište. Pripremite se da donesete odluku o svom sledećem potezu. Pažljivo procenite sve stvari koje na vas utiču. Biće vam potrebna domišljatost da uspešno pripremite odlazak. Imajte na umu neki cilj ili odredište.

Brzo procenite svoju društvenu ili poslovnu situaciju. Zbrinite svoja blaga. Radi se o stvarima koje ćete poneti sa sobom, a koje bi trebalo da vam služe kao osnov za dalji život. I budite spremni da učinite brz prelaz u jedan sasvim nov način života.

Kada doživljavate KRITIČNU MASU u ličnim odnosima i unutrašnjem razvoju, shvatite da je to vreme krize. Naravno, ne može se odgoditi sve ono što čoveka odjednom sustigne, ali treba sabrati svoje snage i ući u suštinu zbivanja. Povucite se u svoje najunutarnije Biće, i pokušajte da razumete svoj položaj. Pošto vam se sada nameće više značajnih stvari istovremeno, morate biti spremni da se oslonite na čvrstinu svog karaktera i izdržite dok se situacija sasvim ne razreši. Možda ćete morati sa svime sami da se suočite, i tako prekinete odnos sa čitavom okolinom. Učinite to hrabro i samopouzdano. Vremena kao što su ova izvlače na videlo istinsku prirodu Sopstva. Osoba koja spremno prihvati krizu, preživeće je bez većih ozleda i postaće još snažnija.

Nadasve je važno, kada se KRITIČNA MASA preteći približi, da se preduzme brza akcija. Bilo da je to unapred isplanirano povlačenje, ili odluka da se suočimo sa svime što nas u budućnosti očekuje, uspeh će krunisati samo čvrsto i sigurno delanje.


U nepromenljivom obliku, KRITIČNA MASA sugeriše da ćete pod udarom ovih teških vremena morati da delate čvrsto i samostalno. Postojani napori, u donjem trigramu, SUN, podupiru DUEI, neumerenost, koja preteže odozgo. Ne treba preterivati čak ni u prijatnim i dobrim stvarima.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Cilj je vredan truda, mada, da bi se postigao, traži strahovito velike žrtve. Nema krivice ako se preduzme akcija, mada treba na vreme da shvatite da su okolnosti vanredne.

Peta linija:

U kritičnim ili značajnim vremenima ne treba se iscrpljivati vezivanjem za ideale i ignorisati stvarne činjenice. Jer, upravo te činjenice su nadgradnja koja oblikuje vaš život. Ako u svojim stremljenjima zaboravite na svoje korene, obrvaće vas nesigurnost i nećete ništa postići.

Četvrta linija:

Vi imate dovoljno snažnu viziju da svoje poduhvate uspešno privedete kraju. U traženju puta nemojte se povoditi za ljudima ili stvarima van Sopstva. Oslanjanje na spoljašnjost sada vodi u poniženje.

Treća linija:

Skloni ste da na silu idete napred, mada, u stvari, sve vreme nailazite na prepreke koje se na taj način ne mogu otkloniti. Još gore, ne možete ni da prihvatite tuđ savet jer to nije ono što biste želeli da čujete. Nesreća će neumitno uslediti.

Druga linija:

Potražite ljude sa skromnim nastupom, ili one koji su i sami početnici, i navedite ih da vam pomognu. Tako čete se naći u društvu osoba koji mogu da razumeju vaše ciljeve i podele s vama vaš entuzijazam. Stvari će se odvijati glatko, a situacija živnuti.

Linija na dnu:

Kada se preduzima neki važan poduhvat, neophodno je još na početku obratiti posebnu pažnju na detalje. Vreme je svakako izuzetno i morate posebno pažljivo da birate pravi put i način. Biti previše pažljiv nije greška.