27


Ishrana

Ishrana
Ji

Ideja heksagrama ISHRANA objašnjava međusobne zavisnosti i povezanosti u strukturi lanca ishrane na zemlji. Čitav život se odvija u okviru jednog samoobnavljajućeg sistema. Primer za ovakav sistem imamo u uravnoteženoj razmeni kiseonika, ugljen dioksida i azota između biljaka, životinja i zemlje. Od kvaliteta i kvantiteta razmene u lancu ISHRANE zavisi i poseban kvalitet i kvantitet dobivenih rezultata.

Sada je u centru pažnje zdrava ISHRANA. Kada vaša nastojanja uključuju ISHRANU drugih, važno je da su ovi dostojni takve pomoći. Ako istrajno hranite uzvišene osobe, koje će zauzvrat snabdevati hranom druge, možete postići izvrsne efekte. Kroz takvu negu i podršku, društveni i politički ciljevi ostvariće se vrlo uspešno.

U prosuđivanju neke osobe ili situacije, model ISHRANE je odlično polazište za analitičko razmatranje. Usled loših navika ili pogrešnog razmišljanja, čovek se hrani na jedan inferioran način. To se najbolje zapaža u čovekovim najizrazitijim karakternim crtama. Ako su one inferiorne, to znači da on konzumira inferiorne stvari i nema šta da pruži drugima. Ako su njegove karakterne osobine dostojne hvale, onda je njegov izbor hrane superioran, i on može da pruži mnogo toga vrednog.

Ako postoje smetnje u vašim odnosima, obratite pažnju na kvalitet onoga što pružate. Da li drugima nudite podsticaj ili obeshrabrenje ? Usredsređujete li se na ono što je pogrešno u određenim situacijama ili na ono što bi moglo da bude ispravnije ? Da bi se svi osećali bolje, ispravna ISHRANA bližnjih je od vitalnog značaja, jer će vam se takva podrška jednom vratiti na ovaj ili onaj način. Tako lanac ISHRANE vrši na vaš život jedan indirektan, ali dubok i značajan uticaj.

Još bi trebalo da čvrsto disciplinujete svoje misaone tokove. Ako stremite u pravcu pravilnog razvoja, negujte samo plodonosna razmišljanja i pozitivne stavove. Ako ste zaokupljeni nekom delatnošću, neka vam um bude što mirniji i opušteniji. Izbegavajte bes i nekritične izlive osećanja; izražavajte se umereno. Obratite posebnu pažnju na kvalitet onoga što propuštate u svoju misaonu sferu, i, istovremeno, izbegavajte preterano samopovlađivanje.


Vi ste proizvod svega što stavljate u svoje telo i um. U svom statičnom obliku heksagram ISHRANA je savršeno uravnotežen. Gornji trigram, GEN, mirovanje, kao da razmišlja o pokretu koje se ubrzano odvija u donjem trigramu, DŽEN, buđenje. Ako ste zadovoljni stanjem u vezi vašeg pitanja, onda nastavite sa svojim dosađašnjim navikama, jer upravo one stvaraju sadašnje okolnosti. Ako niste zadovoljni, moraćete ozbiljno da smanjite svoje apetite.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Osoba na ovom položaju ima visoko razvijenu svest o tome šta je potrebno za pravilno vaspitavanje i hranjenje drugih. Odgovorno preuzimanje tog zadatka, sa svešću o svim mogućim posledicama, doneće sreću mnogima.

Peta linija:

Mada ste svesni svoje potrebe da hranite druge i utičete na njih, nemate dovoljno snage da to radite sami. Ne budite direktni i prepustite se vođstvu nekog ko je snažniji od vas. Ne pokušavajte ništa sami!

Četvrta linija:

Vaša želja da hranite druge biće ispunjena. Vi se nalazite na uticajnom položaju sa koga možete da pružite takvu podršku, mada ćete morati da angažujete i pomagače. Potražite pomoć umešnih ljudi. Tako nećete pogrešiti.

Treća linija:

Uvek ostajete gladni jer ste previše zaokupljeni traženjem hrane na pogrešnim mestima. Čineći to, vi okrećete leđa onima koji bi mogli da vam pomognu i zato ne postižete ništa. Ovo je ekscentrično i opasno ponašanje.

Druga linija:

Mada ste sami sposobni da pravilno ishranjujete sebe u ovoj situaciji, oslanjate se na neodgovarajuće metode ili osobe. Ako se ovo nastavi, sloboda će vam biti ugrožena i dospećete u nezdravo stanje. Uslediće teškoće.

Linija na dnu:

Do te mere ste aktivno zaokupljeni prosperitetom drugih, da gubite kontrolu nad sopstvenom sudbinom. Takvo ponašanje je za osudu i uslediće nesreća.