26


Potencijalna snaga

Ukrotiteljska moć velikog
Da Ču

Pošto posedujete veliku količinu prikupljene odnosno POTENCIJALNE SNAGE, sada možete preduzeti ambiciozne i dalekosežne poduhvate. Pravovremenost je od ogromne važnosti. Sposobnost da kontrolišete, usmeravate, obuzdavate ili čuvate svoje snage, omogućiće vam veliki uspeh. Takođe, stalno procenjivanje vrednosti i ispravnosti svog plana, sada je od presudnog značaja.

Ako razmatrate pitanja koja se tiču političkih pitanja, treba da izaberete put javnog dobra umesto ličnog uspeha. Stavite svoju POTENCIJALNU SNAGU u službu nekom vrsnom vodi. Sada možete sa sigurnim uspehom raditi na ostvarenju neke zamisli ili ideje. Vreme je pogodno za velika ostvarenja. Ako se kolebate, setite se istorijskih doktrina na kojima se zasnivaju tekući politički sistemi.

U vođenju poslova usmerite se na poslove javne službe. Poduhvati kojima se direktno obezbeđuju dobra i usluge, doživeće veliki uspeh. Vama je sada na raspolaganju dovoljno podataka ili sredstava da se možete usuditi da krenete i u neke riskantnije trgovinske poduhvate. Vodite računa, međutim, da vam ciljevi budu sveobuhvatni i vredni u opštem smislu, Ovo vreme je previše značajno da bi se protraćilo na sitnice.

Ne odustajte od rešavanja problematičnih društvenih odnosa i negujte korisne veze. Vreme POTENCIJALNE SNAGE može da proširi vaš uticaj na neočekivana nova područja. Sada možete vešto uključivati druge u korisnu mrežu društvene razmene. Umetnici, kao i oni koji se bave kreativnim oblicima komunikacije, sada će biti na velikom dobitku ako pomere i razmaknu svoje granice. Naglasak treba da je na pragmatičnim i korisnim komunikacijama.

Vi posedujete čitavo skladište potencijalne psihološke snage. Nema razloga da je ne pretočite u korisnu razmenu. Lični odnosi bi mogli da procvetaju preko noći. Da bi postigli još veći uspeh, držite se tradicionalnih vrednosti. Svoja osećanja posmatrajte sa stanovišta onog što je prethodilo i što se po tradiciji podrazumeva.

Posebnu pažnju usmerite na lični razvoj. Trebalo bi da se sve odvija bez smetnji. Ukupnost svega što ste proživeli obrazovalo je vrlo jasnu viziju budućnosti. To može da predstavlja veliki skok u procesu sazrevanja. Vi posedujete POTENCIJALNU SNAGU neophodnu za prosvetljeni uvid koji bi mogao da izmeni čitav vaš život.


Veliki teret nepomične meditacije gornjeg trigrama, GEN, sadrži u sebi ogromnu kreativnu snagu trigrama ĆIEN, ispod. POTENCIJALNA SNAGA u statičnom obliku je eksplozivna. Moraćete vrlo pažljivo da popuštate pritisak. Potražite vodiča u nekoj iskusnoj osobi od autoriteta, ili u istorijski proverenim organizacijama ili metodama. Delajte odmah!


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Sve prepreke su sada uklonjene. POTENCIJALNA SNAGA može da posluži za postizanje velikih dela značajnih za svet. Uskladite se sa taom i postići ćete neviđen uspeh.

Peta linija:

Nekontrolisana ogromna snaga može se obuzdati i usmeriti tako što će joj se onemogućiti kontakt sa njenim izvorima. Ovakav indirektan pristup je mnogo bolji od direktnog sučeljavanja. Sreća.

Četvrta linija:

Ono što vas je do sada naizgled sputavalo, u stvari je nevidljivo doprinelo vašem razvoju. Niste rasipali svoje snage u preranom napredovanju, sačuvali ste ogromnu rezervu POTENCIJALNE SNAGE. Sreća.

Treća linija:

Put će vam se otvoriti i napredovaćete bez zastoja. Ostali će udružiti snage sa vama. Bez obzira na to, morate stalno imati na umu svoje lične ciljeve. Ostanite oprezni.

Druga linija:

Javio se zastoj u napredovanju. Sputavaju vas snage koje su van vašeg domašaja. Ostanite gde ste i čuvajte zalihe svoje POTENCIJALNE SNAGE. Budite zadovoljni sa sadašnjom situacijom. U njoj ne bi trebalo da bude sukoba.

Linija na dnu:

Staložite se. Osećate da ste zaustavljeni u napredovanju. U stvari, prepreke su tek pred vama. Bilo bi mudro zaustaviti se.