24


Povratak

Povratak
Fu

Posle dužeg perioda stagnacije vi se ponovo VRAĆATE na početak novog životnog ciklusa. Progres je do sada bivao sprečavan na svakom koraku, a napredovanje se činilo nemogućim. Ali, otvaraju se novi putevi. Verovatno ste prilično nestrpljivi da nastavite dalje sa svojim planovima. Treba da imate na umu da su stvari tek na početku. Nemojte siliti napred. Poboljšanje će doći postepeno. Preokret na bolje je siguran i prirodan kao i prvi znaci proleća nakon duge, ledene zime. A kao što se godišnja doba ne mogu požurivati, tako je i sa svim ciklusima u životu. Zato čuvajte snagu. Ona će vam biti potrebna u budućnosti, kada se budete suočavali s neumitnim komplikacijama koje se javljaju sa svakom novom fazom. POVRATAK će se sam po sebi stabilizovati. Prilagodite se novonastaloj situaciji i zauzmite u njoj udobnu poziciju.

Vreme je povoljno za okupljanje grupe istomišljenika koji bi radili na zajedničkom cilju. Uspeh je osiguran jer će se javiti kao rezultat budućeg nesputanog napredovanja, kome se neće suprotstavljati ni spoljašnje prepreke ni skrivene nesvesne barijere.

U društvenom životu možda je u toku mrtva sezona, ili vas je neka bolest sprečavala da se družite. Poboljšanje će nastupiti, ali se suzdržite od preterano žustre akcije. Nemojte odmah kretati u energičnu akciju da nadoknadite izgubljeno. Da biste ponovo ušli u centar zbivanja, morate se prvo dobro odmoriti i pripremiti. Doba POVRATKA može da ukazuje i na jedan nov pristup važnim odnosima. I opet, čuvajte se od brzopletosti! Treba prvo da postanete svesni šta možete očekivati od odnosa koji nisu započeli na dobroj osnovi. Važno je, pre svega, da svi vaši odnosi budu u skladu sa vašom pravom prirodom. Ako ste po tom pitanju nesigurni, ova faza je idealna za samospoznaju. POVRATAK označava nov početak, podrazumeva se da smo završili sa starim ciklusom. Razlozi zbog kojih su neke stvari do sada izgledale neprihvatljive ili zamršene, sada postaju vidljivi. Kada čovek posmatra večitu promenu ciklusa, on stiže do duboke spoznaje. Kinezi kažu da je u ovom heksagramu dat obrazac ispoljavanja inteligencije Neba i Zemlje.


U nepromenljivom obliku, POVRATAK može da označava početak jednog od vaših uobičajenih ciklusa ili oblika ponašanja. Trigram DŽEN, pokret, odozdo naterava trigram KUN, prijemčivost, da ponovi jedan ciklus. Primetićete da vam se kroz čitav život provlače pojave koje nisu puka slučajnost, već deo neke posebne šeme. Možda ćete u ovoj posebnoj, vama dobro poznatoj šemi, sada sagledati neurotičnu smetnju, ili izgovor da ostanete onakvi kakvi ste. Bilo kako bilo, pozitivniji stav prema određenim sudbinskim datostima lične prirode, donosi više zadovoljstava u životu.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Na početku ciklusa niste iskoristili priliku da izvršite promenu na bolje. To je zaista nesrećno, jer ste na vreme uočili potrebu za promenom. Međutim, tvrdoglavo ste se držali nekonstruktivnih stavova. Sada morate da sačekate da se čitav krug obrne pre nego što vam bude data sledeća šansa za promenu.

Peta linija:

Svesni ste da se pojavila potreba za novim početkom i dovoljno ste hrabri da ga sprovedete u delo. Karakter će vam se poboljšati ukoliko budete objektivno posmatrali svoje greške i tako ih prevazilazili.

Četvrta linija:

Vaša sadašnja sredina je na nižem stupnju svesti od vas. Postali ste svesni mogućnosti jedne promene na bolje, i poželeli da se uputite u tom pravcu. Budite svesni da vas prijatelji možda neće pratiti. Možda ćete ostati usamljeni na tom putu.

Treća linija:

Ovaj položaj ukazuje na osobu koja se neprekidno koleba između različitih prednosti koje nude različiti putevi. Ovakva eksperimentacija može biti opasna i često i neprijatna za sve prisutne. Bez obzira na sve, situacija će se popraviti.

Druga linija:

Mnogo je lakše učiniti pravu stvar ako se nalazite u dobrom društvu. Učenje na izvrsnim primerima vodi do uspeha.

Linija na dnu:

Vi razmatrate neku ideju čija je priroda u suprotnosti sa vašim načelima. Budite samodisciplinovani i držite se staze ispravnosti. Tako ćete ojačati svoj karakter i postići velike stvari.