19


Napredovanje

Prilaženje
Lin

Ovo je vreme naglog NAPREDOVANJA. Kinezi su upoređivali ovaj heksagram sa krajem zime i samim početkom proleća. Kao kad mladica biljke izbija iz zemlje u prvom naletu stvaralačke snage, tako i vi sada možete učiniti prve korake ka ostvarenju cilja.

Ako ste usmereni na stvari koje se tiču politike ili moći, ovo je najzahvalniji trenutak za akciju. Zbog sila NAPREDOVANJA vaše sposobnosti i talenti dospeće u sam centar pažnje. Biće vam dodeljen položaj autoriteta. Moći ćete znalački da utičete na druge i preobratite ih. Da biste utvrdili svoj nov društveni položaj, bilo bi mudro odazvati se potrebama okoline. Ovo izuzetno pozitivno vreme neće trajati beskonačno, pa iz njega morate izvući maksimalnu korist. Originalni tekst heksagrama potvrđuje : ” U osmom mesecu nesreća!” što se odnosi na jesenji pad koji je neizbežno pred vama. Zato, da biste se pripremili za prirodan ciklus opadanja, treba da maksimalno iskoristite ovo ”proleće” snage i optimizma.

U vođenju poslova je NAPREDOVANJE na vidiku. Ako ste do sada vrebali pogodan trenutak da sprovedete u delo novu ideju, ili stignete na bolji položaj, taj trenutak je stigao. Ljudi na položajima nikada nisu bili prijemčiviji za vas. Veliki napredak je realno moguć, a finansijske stvari su takođe pod kontrolom. Iskoristite ove mogućnosti za sticanje, i pripremite se za budućnost.

U društvenom smislu vi ste se ”pojavili”. Sa svojom moćnom harizmom izvršićete uticaj na druge i naučiti ih kako da i oni doprinesu svom celokupnom, i unutrašnjem i spoljašnjem, izgledu. NAPREDOVANJE na društvenoj lestvici bi trebalo da unese živost u vašu sredinu i podstakne kulturna gibanja.

Odnosi poseduju razvojni potencijal i uskoro ćete se naći u ulozi poverljivog i pouzdanog partnera. Podsticanjem bliske osobe učvrstićete u njoj veru u vaš odnos. Vreme je posebno povoljno za ljubav pošto su stvari tek na svom početku. Budite tolerantni i pažljivi, pa ćete tako sagraditi odnos koji se neće srušiti u burnijim emocionalnim periodima koji predstoje svakoj ljubavi.

Dinamičan naglasak je na unutrašnjem razvoju. Otkriće vam se stvari vezane za vaš identitet i vaše mesto u opštoj šemi stvari. Kako budete NAPREDOVALI u nove svetove samorealizacije, povećavaće vam se fizička i duhovna snaga. Pokušajte da samopouzdanje učinite svojom najtrajnijom osobinom, i ono će postati vaš glavni oslonac u budućim pometnjama ili depresijama.


KUN, gornji trigram kosmičkih uzora, prijemčiv je prema DUEI, radosti i zadovoljstvu, u donjem trigramu ljudskih delatnosti. NAPREDOVANJE u nepromenljivom obliku predskazuje večno proleće u pogledu vašeg pitanja. Ovo je zbilja srećno znamenje, jer ste u odličnom položaju da uspešno sprovedete svoje planove ili pomognete drugima da ostvare svoje zamisli.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Osoba u ovom položaju dopušta drugima da crpe iz izvora njenog bogatog iskustva. Ovakvom velikodušnošću ostvariće se nesamerljivo veliki napredak za sve. Ovo je stvarno veličanstven trenutak.

Peta linija:

Vaš položaj je vladarski. Bilo bi mudro da dopustite drugima da se angažuju na izvršenju vašeg plana. Ako sada izaberete kompetentne pomagače i uzdržite se od mešanja u njihov posao, postići ćete ideal istinskog autoriteta.

Četvrta linija:

Vaše je NAPREDOVANJE pametno izvedeno. Bez obzira na sve neprilike sa kojima se možda susretnete u preuzimanju nove uloge, vaše je ponašanje toliko prikladno, da možete bezbrižno da nastavite svojim putem.

Treća linija:

Sada je moguće NAPREDOVANJE bez prepreka. Čuvajte se nepažljivosti. Preterano samopouzdanje je opasno. Međutim, ako odmah shvatite potrebu za neprekidnom obazrivošću, izbeći ćete greške koje bi vam inače naškodile.

Druga linija:

Ono što želite da postignete zadobija simpatije i podršku od viših sila. Tako su ispravni vaši ideali da njima uspevate da prevaziđete čak i prirođene smetnje. Budućnost je više nego svetla.

Linija na dnu:

Svoje poduhvate započinjite u društvu onih koji dele sa vama vaš entuzijazam. To će vam dati snažnu podršku koja je neophodna da bi se postigli značajni ciljevi. Istovremeno morate da budete sigurni da su oni uistinu vredni. Napredovanje u skladu sa ličnim principima donosi sreću.