14


Vrhovna vlast

Velika posedovanja
Da Ju

Pošto vas je zadesila neočekivana sreća, doživećete ogroman uspeh. Retko kad ste imali toliko mnogo, jer retko kada ste bili u stanju da ovoliko primite. Popeli ste na položaj autoriteta, a opet nastavili da se ponašate nenametljivo i skromno. Sa ovakvim držanjem vi ne predstavljate pretnju za svoju okolinu i ona vam se zato spremno pokorava. I dodeljuje vam VRHOVNU VLAST. Ovakvu moć treba obuzdavati s umerenošću i skromnošću i ona će odvesti do ogromnog napretka i velikog ličnog potencijala.

Nalazite se u centru pažnje, izloženi pogledima kako svojih sledbenika, tako i svojih nadređenih. Da biste mogli da nastavite u pravcu ostvarenja svojih zamisli, neophodno je da se ispravno ponašate. Vodite računa o reakcijama svog ega. Nikada nemojte zaboraviti da promena uzima maha već sa pojavom prvih znakova neravnoteže. Procene treba da su vam realističke. Eliminišite u sebi crtu taštine koja nije primerena nekome na položaju VRHOVNE VLASTI. Morate se sada boriti da ugušite svako zlo u sebi i opredelite se, bez ikakvog zadržaja, za dobro. Vaša snaga sada proističe iz usklađivanja sa kosmičkim poretkom u kome su i dobro i zlo postavljeni na svoja prikladna mesta.*

Lao Ce, kineski filozof iz 6. veka p.n.e. kaže:

Najuzornijeg vladara narod jedva da poznaje.

Na drugo mesto dolazi onaj koga voli i poštuje.

Na trećem mestu je onaj od koga se plaši.

A na poslednjem onaj čije ime i rod u narodu izaziva gnušanje.

Ako vladar narodu ne veruje, ni narod neće verovati njemu.

Veliki vladari strogo vode računa o svojim obećanjima.

Oni ostvaruju svoje zamisli i dovršavaju svoje poslove.

A opet, narod smatra da su oni samo sledili Prirodu.

Vaše zemaljske delatnosti će biti uspešne. Ovo može da znači da ćete možda steći i materijalno bogatstvo. Kada uspešno vodite poslove, čak i vaši nadređeni mudro prihvataju vašu VRHOVNU VLAST. Sa jednim nesebičnim držanjem, i ciljevima čiji je naglasak na kulturnim dostignućima, ostvarićete najveća priznanja.

U društvenoj sferi, i najmoćniji članovi vaše zajednice će vam se prikloniti. Osvojićete njihova srca blagošću i dobrotom. Kroz saosećanje, to jest, poistovećivanjem sa patnjama i slabostima ljudi, zadobićete njihovu odanost. Ako ste umetnik, onda je vaše stvaralačko nadahnuće sada direktno povezano sa vašom kulturnom sredinom, i vi ćete doživeti veliki uspeh. U privatnoj sferi, vaši su lični odnosi, iako u njima nema strastvenosti, dobro uređeni. Ovde vam je takođe data VRHOVNA VLAST i ukoliko ostanete dobrostivi i nesebični, vaše će veze cvetati.

U okviru Sopstva, VRHOVNA VLAST može da predstavlja i teret i blagoslov. Kada čovek doživljava materijalni uspeh, on lako postaje žrtva poroka kao što su ponos, gramzivost i neskromnost. Sada treba da uložite posebne napore da obuzdate unutrašnje težnje koje bi vam nanele sramotu i donele kajanje i uopšte oslabile vaš karakter. Umesto toga, usredsredite se na one osobine kroz koje ćete istaći svoju dobrotu.


ĆIEN, moć, u donjem trigramu ljudskih delatnosti, se oslanja na LI, jasnost, u gornjem trigramu kosmičkih uzora, i time sebi obezbeđuje pravilno napredovanje. U statičnom obliku, heksagram VRHOVNA VLAST traži čvrsto oslanjanje na principijelni stav u odnosu na predmet vašeg pitanja. Ne treba da bude ni trunke dogmatičnosti ili visokoparnosti u onome što govorite i u šta verujete. Potpuna jasnoća misli kombinovana sa snagom karaktera, pružiće vam unutrašnju celovitost koja je neophodna da se zadatak izvrši. Jer, kada VRHOVNA VLAST postane institucionalizovana, ona gubi smisao.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Pred vama su veliki blagoslovi i izvrsna sreća. Budite vešti u održavanju ravnoteže među stvarima; budite predani u svojim nastojanjima i otvoreno zahvalni onima koji vam pomažu. Tako možete očekivati uzvišen uspeh.

Peta linija:

Vaše sledbenike je privukla vaša iskrenost. To je put do pravih odnosa. Međutim, ako se među vama razvije prevelika familijarnost, nećete mnogo postići. Vaš pristup treba da je krajnje suzdržan.

Četvrta linija:

Ugušite svoju sujetu i zavist, i ne pokušavajte da se takmičite s drugima i imitirate ljude na položajima. Usredsredite svu pažnju na svoje tekuće poslove i izbeći ćete grešku.

Treća linija:

Čovek uzvišenog duha će staviti na raspolaganje znanje i imetak svom vođi, odnosno svojoj zajednici. Kroz takvu otvorenu velikodušnost on će imati dobitke, jer će zauzvrat steći sledbenike. Manji ljudi nisu sposobni za to.

Druga linija:

Ne samo da imate ogromne resurse na raspolaganju, nego posedujete i svo potrebno umeće da ih rasporedite tako da rade za vas. Ovakva ingenioznost omogući će vam da bez straha pristupite izvršenju najambicioznijih poduhvata.

Linija na dnu:

Mada raspolažete velikim unutrašnjim bogatstvom, do sada niste imali priliku da se iskažete. Zato niste načinili nijedan prekršaj. Imajte na umu da je ovo samo početak situacije i možete očekivati neprilike. Ako ste svesni da vam predstoje teškoće, nećete počiniti grešku.