13


Zajednica

Sveopšte bratstvo
Tung Žen

Društvene funkcije se najbolje ostvaruju onda kada svaki član pronađe svoje pravo mesto u datoj društvenoj strukturi. Kada su svi članovi zajednice korisno uposleni, a opet ne gube ličnu inicijativu; kada dostižu vrhunac u svom posebnom umeću, a opet, čineći tako, doprinose opštim ciljevima, tada postoji harmonija i pravi osećaj ZAJEDNICE. Kada je svim članovima dugotrajni napredak ZAJEDNICE na prvom mestu, mogu se postići velika dela. To je zato što zajednica dejstvuje jedinstveno.

Bilo da se nalazite u žiži društvenih zbivanja, bilo da vam se život odvija van glavnih tokova, na vas u oba slučaja utiču društveni obziri: tradicija ZAJEDNICE, njena ekonomija, i njeni zakoni. U najširem evolucijskom smislu, zamisao o jednom samodovoljnom, izolovanom i nezavisnom bivstvovanju van društva, je nemoguća i zastarela. U ovom periodu izolacija ne donosi nikakvu dobit. Zato sada treba sagledati svoj život i svoje ciljeve kroz prizmu potreba ZAJEDNICE.

Možda ste na položaju sa koga možete da doprinesete boljoj organizaciji ZAJEDNICE. Ova uloga zahteva veliku čvrstinu i potpuno odbacivanje svih sebičnih motiva. Vreme je inače vrlo povoljno za postizanje društvenih ciljeva, ali se slabo šta može postići ako postoje sebični interesi i separatističke težnje. Ako organizujete druge, potrebno je da svaki član bude postavljen na svoje pravo mesto u grupi. Bez reda, činova i sistema, svako okupljanje se pretvara u puko komešanje ljudi i ništa se ne postiže. Zato pažljivo i inteligentno rasporedite ljude na osnovu njihovih talenata i sposobnosti. Postavite svaku osobu na mesto sa koga će najuspešnije voditi svoje poslove, i istovremeno doživeti najveće moguće zadovoljstvo u radu. Nemojte misliti da će se to odvijati samo po sebi. Da bi podmirio sve ljudske potrebe uzvišeni vođa ulaže maksimalne napore da ostvari najoptimalniji društveni poredak. Sa druge strane, ako ste samo član ZAJEDNICE, negujte jedan konzistentan i principijelan odnos prema svom poslu ili svojoj veštini. Vaš lični uspeh će sada biti primeren tome, a doneće koristi ne samo vama, nego i drugima.

Uopšteno govoreći, ovo je fino vreme za kretanje u nove poduhvate. Snage koje su u osnovi ovog heksagrama pogoduju uspostavljanju struktura, mehanizama i zdravih disciplina neophodnih za rad na postizanju ambicioznih ciljeva, naročito ako su ovi u službi ljudi i njihovih potreba.

Porodica je jedan mikrokosmos ZAJEDNICE, pa se i u njenim okvirima sada se treba pozabaviti pitanjem kakvi su vaši lični ciljevi? Da li oni doprinose opštem dobru i dobrobiti vaših najdražih? Ovo nije vreme da istupite kao pojedinac.


Statični heksagram govori da ćete sada kroz udruživanje sa drugima zadovoljiti svoje najdublje potrebe. Donji trigram LI, prianjanje, ulazi u višu sferu kreativne snage, ĆIEN. Privrženost ZAJEDNICI stvoriće u vama jaku moralnu crtu. A to je vaš sledeći korak u ličnom razvoju.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Jedinstvo i bratstvo koji su mogući na ovom položaju nisu značajni u smislu univerzalnih potreba. Međutim, udruživanje sa ostalima, čak i u malim stvarima, ne predstavlja grešku.

Peta linija:

Smetnje i prepreke u situaciji vam nanose dosta jada. Ako otvoreno iskažete svoju žalost, videćete da to odzvanja i kod vaše sabraće. Vaše ponovno ujedinjenje biće ispunjeno radošću, i tako ćete, u društvu sličnih, lakše prebroditi teška vremena.

Četvrta linija:

Opsednutost ličnim ciljevima će vas na kraju odseći od ostalih. Što gorljivije posežete za svojim snom, to ste dalje od ZAJEDNICE. Vremenom će vas usamljenost dovesti pameti. Sreća.

Treća linija:

Postoji opasnost da osobe koje su uključene u situaciju imaju sebične ciljeve i suprotstavljene težnje. To je nesrećno, jer će nepoverenje koje usled toga nastaje, dovesti stvari na mrtvu tačku. Dok se ciljevi ne usaglase, nema napredovanja, i ništa se pozitivno iz situacije ne može izvući.

Druga linija:

Tendencija ka elitizmu i ekskluzivnosti ograničava sve članove društva. U ovakvoj egoističnoj i sebičnoj situaciji biće razloga za kajanje.

Linija na dnu:

Povod za okupljanje su istovetne potrebe članova zajednice. Oni sada mogu zajedno nastupiti sa istim ciljevima na umu. Ovo je početak bratstva. Sve dok se interesi pojedinaca ne mimoilaze, sve će se odvijati glatko.