11


Blagostanje

Mir
Tai

Vreme BLAGOSTANJA je nalik na uzbudljiv početak proleća, kada se kosmičke snage nalaze u finoj harmoniji. Uslovi su idealni za nova buđenja, zdrav rast i napredne planove. Okolina je sada do kraja prijemčiva za saradnju, što vodi ka cvetanju onog što se probudilo i BLAGOSTANJU.

Kad dođe proleće, uzvišeni čovek, svestan tog kosmičkog signala, koristi priliku da odneguje plodno tle koje mu se nudi. On uređuje, kontroliše i postavlja granice izvrsnom početku, da bi pravilno oblikovao i organizovao budući život. Sada je moguće da se jakim i dobrim idejama popravi situacija i uništi korov inferiornih i rđavih elemenata iz prošlosti.

Odnosi sa ljudima mogu biti izuzetno plodonosni. Ukoliko ste u bližoj prošlosti izbegavali društvena okupljanja, sada sa sigurnošću možete krenuti da uspostavljate nove kontakte. Neprijateljstvima, nepoverenju i razdoru je došao kraj, a pozitivna osećanja će preovladati. Razmena dobrih uticaja stvoriće osnov za društveno BLAGOSTANJE.

Mnoge stvari moguće je realizovati kada mudre vođe stupe na vodeće položaje. Ovakvi ljudi su tako široki i progresivni da mogu da preobraze čak i najmračnije činioce društva. Zbog ispravne i harmonične prirode postojećih kosmičkih snaga, ovo je izuzetno povoljno vreme za donošenje korisnih zakona i razvijanje naprednih sistema i uređenja. Tako se svim pojedinim članovima jednog naprednog poretka omogućava uspešno delanje.

Najneposrednija korist od ovog povoljnog perioda će se pokazati u sferi biznisa. Iskoristite BLAGOSTANJE kojeg doživljava vaša sredina da bolje organizujete svoje poduhvate. Postojeća jasnoća, nalik na početak proleća, pomoći će da se pokrenu i razrade sistemi koji će biti od trajne vrednosti, koji će opstati čak i u kasnijim težim vremenima. Posebno velike dobitke imaće ljudi koji se bave uslužnim delatnostima.

U pogledu spiritualnog napretka, dospećete u prirodnu harmoniju sa samim sobom. Vaša spoljašnjost će zračiti izvesnim spokojstvom koje proističe iz duhovnog BLAGOSTANJA. Vaši instinkti su sada u saglasju sa kosmičkim snagama. Čak će i najbezazlenije, i najmanje sračunate akcije, doneti korist i vama i drugima. Iako će lični odnosi naizgled spolja ostati isti, vaš stav će se vidno poboljšati. Istovremeno će procvetati i vaše fizičko zdravlje. Osećaćete kako, sa otpadanjem slabih i degenerativnih elemenata, u vama raste nova snaga. Uopšteno govoreći, ovo vreme donosi spokoj koji sam po sebi stvara atmosferu posvemašnog uspeha i napretka.


Trigrami su u dobrom međusobnom rasporedu. KUN, u gornjem trigramu kosmičkih uzora je potpuno prijemčiv za ĆIEN, kreativnu snagu, u donjem trigramu ljudskih zanimanja. Kada je bez promenljivih linija, BLAGOSTANJE označava uspeh koji proističe iz dobronamerne sredine u kojoj vlada sklad. U statičnom obliku to je neobično sretno znamenje koje, ipak, bez obzira na sve, zahteva osećaj odgovornosti prema drugima. Da biste izvukli najveću korist od ovog vremena, analizirajte postojeću harmoniju, trudite se da prodrete u suštinu sklada i dokučite znakove neometene komunikacije između neba i zemlje.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Nezaustavljivo opadanje je počelo, i to u spoljašnjem svetu. Pokušaji da ga sprečite bi samo doneli poniženja. Umesto toga, iskoristite ovo vreme za učvršćivanje odnosa sa vašim bližnjima.

Peta linija:

Svoj cilj i veliku sreću možete postići tako što ćete ostati nepristrasni. Skromnost i umerenost omogućiće vam da komunicirate sa svojim pristalicama. Imajte sve vreme tuđe osećaje na umu! Zauzvrat ćete dobiti podršku.

Četvrta linija:

Sada je važno da iskreno komunicirate i udružite se sa sebi nadređenim osobama. Ne obraćajte pažnju na konačnu nagradu, nego se postojano držite svog pravca. Prihvatite pomoć ako vam se nudi.

Treća linija:

Bliži se donošenje neke odluke jer zakoni promene su večito aktivni. Sve neprilike se daju prevazići uz unutrašnje poverenje u moć istrajnosti. U međuvremenu uživajte u sadašnjem trenutku.

Druga linija:

U doba NAPRETKA važno je držati se vrednih stavova i odličnog ponašanja. Kada preuzimate odgovornost za teške zadatke, morate biti tolerantni prema ljudima. Izbegavajte mešanje s tekućim frakcijama i elitnim grupama.

Linija na dnu:

Akcije koje biste sada mogli da preduzmete, posebno one koje doprinose blagostanju drugih, pratiće dobra sreća. Privući ćete ostale i steći saradnike među osobama čiji su ciljevi slični vašim.