1


Kreativna snaga

Kreativnost
Ćien

KREATIVNA SNAGA je ni manje ni više nego upaljač u evolutivnoj bombi. Vreme je izuzetno u smislu inspiracije, energije i volje. Može se uporediti sa generativnom snagom oplodnje kada spermatozoid prodre u jajašce. Ta delotvorna snaga nas usmerava i gura u susret našoj sudbini, bez obzira šta o tome mislio neposlušni um. Sve aktivnosti će sada biti usklađene sa vašim potrebama i zahtevima. Možete da pokrenete i sebe i druge na veliku i izuzetnu aktivnost. Upotrebite snagu mudro i pravilno je usmerite. Neka to budu korisni poduhvati, značajni za čovečanstvo. Jedino pravedni i vredni ciljevi doživeće uzvišen uspeh.

U političkim i poslovnim stvarima, na vas će se gledati kao na vođu ili vrhovnu upravljačku snagu. Ljudi će vam dolaziti po savet i pomoć. Data vam je mogućnost da uskladite svoje lične želje sa potrebama društva i tako uspostavite red i mir. Možete donositi zakone, uspostavljati funkcije i organizovati druge s lakoćom, i čineći lako, obezbediti im napredak i sreću. Ljudi oko vas će, sledeći vaš primer, razviti u sebi više oblike moći. Zato je ovo vreme od izuzetnog značaja.

Ogradite se od svakog uplitanja sa strane i svega trivijalnog. Pametno iskoristite ovo vreme i ne rasipajte svoju izuzetnu KREATIVNU SNAGU na neusmerene aktivnosti. Svaki korak koji sada preduzmete, vodiće vas ka sve uzvišenijim ciljevima, pa zato treba pažljivo da usmeravate i čuvate svoje snage. Veština pravovremenog delanja je u tome značajan faktor. Osluškujte signale vremena, budite stalno spremni za akciju, ne gubite moć rasuđivanja, i pazite da se uvek držite časno i pošteno. Znajte kuda ste se uputili; znajte kada treba da delate i kada da se uzdržite od delanja. Ovakvo mudro i vešto upravljanje doista je oznaka uzvišene osobe.

Vaši bližnji, porodica ili supružnik upiraće pogled u vas. Samouvereno preuzmite vođstvo i inicijativu. Istovremeno se, u okviru Sopstva, ubrzava svekoliki rast. Jačajte unutrašnju snagu priklonivši se plemenitim načelima i dalekosežnim ciljevima. Zanemarite sve što je nebitno i beznačajno. Uspeh vam je osiguran i ne može se zaustaviti.


Bez pokretnih linija, KREATIVNA SNAGA je znamenje od velikog značaja. Trigram ĆIEN, kreativnost, ponavlja se i gore i dole. Ono što sada budete učinili, postaće osnov svih budućih događaja. Rezultat bilo čega što sada preduzmete imaće sudbinski značaj za vas. Uvek ćete se moći vratiti na početak, ali nikad neće biti kraja onome što ćete uskoro pokrenuti.


Pokretne linije

Linija na vrhu:

Vaše ambicije uveliko prevazilaze mogućnosti vaše KREATIVNE SNAGE. Ako budete nastavili da forsirate svoj san, izgubićete dodir s realnošću i kontakt sa okolinom. Nećete više znati kako da se ponašate prikladno i na kraju ćete se kajati.

Peta linija:

Sve što sada odlučite je u skladu sa kosmosom. Vi razmišljate vrlo jasno. Vašim velikim uticajem vi delujete vrlo podsticajno na svoju okolinu.

Četvrta linija:

Vreme je da učinite izbor. Usled preobilja KREATIVNE SNAGE u vama, prinuđeni ste da odlučite da li da stupite pred oči javnosti i stavite se u službu društvu, ili da, u strogoj povučenosti, radite na svom samousavršavanju. Poslušajte glas svoga srca i nećete zažaliti.

Treća linija:

Jedan veliki, novi svet KREATIVNE SNAGE se otvara pred vama. Ostali će postati svesni toga i priključiti vam se u nadi da iskoriste vaš novostečeni ugled u sopstvene svrhe. Pripazite se, vaša se energija može rasuti pre nego se stabilizuje! Ali, ako se budete držali dostojanstveno, čvrsto uvereni u svoju viziju, niko vam neće moći nauditi.

Druga linija:

Povedite računa o jednoj osobi koja je aktivna u polju vaših interesa. Mada nije na položaju KREATIVNE SNAGE, zbog svog besprekornog ponašanja ona ima zamašan uticaj. Koristilo bi vam da se udružite s njom.

Linija na dnu:

Vreme još nije sazrelo za akciju. KREATIVNA SNAGA vam je dostupna, ali morate da sačekate pravi trenutak za delanje. U međuvremenu, ako za to postoji potreba, vucite konce prikriveno, iza scene.